Bekreftelse på at barnet er dødt

To leger må bekrefte at barnet er dødt. Mange tanker og spørsmål dukker opp. Det kan være vanskelig å ta inn over seg all informasjonen og ta avgjørelser i forhold til det som nå skal skje. Ta dere tid til å sortere tankekaoset. Ha en god dialog med helsepersonell. De kan gi gode råd.

Hvorfor må barnet fødes?

Mange ønsker seg umiddelbart forløsning ved keisersnitt, men erfaring tilsier at en normal fødsel er det beste både medisinsk og psykologisk.

Bør vi reise hjem før fødselen?

Dersom dere har mulighet, kan dere reise hjem før fødselen settes i gang. Da kan dere hentet klær og kanskje en bamse til barnet og kamera. Er dette ikke mulig, snakk med personalet slik at klær og kamera kan bli ordnet.

Fødselen

For å sette i gang fødselen, får kvinnen en hormonpille. Det kan gå raskt, men det kan også ta flere døgn før fødselen starter.

Ventetiden kan være en stor påkjenning, men den kan også gi dere tid til å forberede dere til fødselen og møtet med barnet. Ta opp ulike tema i ventetiden: Hva tenker dere om fødselen, avskjed, obduksjon? Hva med navn? Snakk med hverandre og personalet om hva jordmor vil gjøre med barnet rett etter fødselen.

En fødsel er aldri smertefri, men jordmor vil gjøre alt hun kan for at mor skal få det best mulig og få den smertelindringen hun synes hun trenger.

Far kan klippe navlestrengen om han ønsker.

Bli gjerne med når barnet veies og måles.

Hvordan ser barnet ut?

Barn som dør i magen blir ikke hvite i huden og stive i kroppen. Mange tror kanskje barnet ikke ser fint ut lenger, men det gjør det. Se barnet ditt, for fantasien lager ofte feil bilder. Barnet er ditt og det er vakkert. Barn som har vært død en stund i mors mage kan ha hudavskalninger enkelte steder. De kan også være litt blåaktige i huden. Huden på steder som f.eks leppene kan bli litt ekstra røde. Se etter likhetstegn fra både mor og far og evt. søsken.

Den viktige første tiden med barnet

Den første tiden med det nyfødte barnet er dyrebar. Bli kjent med barnet. Hold og kos med barnet mens det ennå er varmt. Mange er glade i ettertid for at barnet ble lagt rett opp på mors bryst etter fødselen. Ta bilder av mor og far sammen med barnet mens det er nyfødt, dette blir verdifulle minner.

Eventuelle søsken

Det er viktig å informere og involvere søsken i det som skjer. La dem gjerne se og holde sin døde lillesøster eller lillebror. Pass på å forberede dem godt på hvordan deres døde søsken ser og kjennes ut, men ikke press dem.

Se også Barns sorg.

Obduksjon

Skal barnet obduseres? Obduksjon er i mange tilfeller nødvendig for å finne ut sikkert hvorfor barnet døde. Dere kan være sammen med og stelle barnet etter obduksjonen.

Se også Obduksjon ved dødfødsel.

Tilbring tid med barnet og skap minner

Dere kan se barnet og holde og kose med det. Stell barnet selv, kle på det med egne klær og snakk gjerne med det og syng for det. Noen tar med barnet hjem for å ta avskjed og tilbringe tid sammen.

Ta mange bilder av det døde barnet, både alene og når dere holder og steller det. Ta gjerne familiebilde der også søsken, besteforeldre eller andre er med.

Se også Å ta avskjed.

Familie og venner

Informer familie og venner raskt. Personalet på sykehuset kan hjelpe dere. La familie og nære venner se det døde barnet og ta farvel. Dette kan bidra til at de forstår bedre hva dere går gjennom. Da blir det lettere for dem å forholde seg til dere og det døde barnet i tiden som kommer.

Gravferd

Dere kan selv bestemme hvor mye dere vil gjøre selv og hva et begravelsesbyrå skal hjelpe dere med. Mange valg skal tas og ting ordnes.

Se sjekkliste for alt dere må tenke gjennom til gravferden. Se også Gravferd/begravelse for et lite barn.

Se også heftet Når et lite barn dør.