Det er vondt og uvirkelig å planlegge sitt eget barns gravferd. Lytt til dere selv og hverandre i planleggingsprosessen og sett deres personlige preg på seremonien. Dere velger selv hva og hvor mye dere ønsker og klarer å gjøre selv. Ved å delta i de praktiske forberedelsene gjør dere noe meningsfullt for barnet og dere selv. Dette vil dere sette pris på senere.

Har dere andre barn, er det viktig å involvere dem i planleggingen av begravelsen. Er det noe de ønsker å gjøre eller lage som en siste hilsen? Tenk også igjennom hvordan de kan få delta under selve gravferden på sin egen måte. Les mer om Barns sorg.

Begravelsesbyrå

Begravelsesbyråene er gode hjelpere i alt det praktiske som må ordnes. De kan hjelpe dere med akkurat så mye eller lite dere ønsker.

Dere kan også velge å gjøre alt selv uten hjelp fra begravelsesbyrå. Pass da på at dere får sendt inn dødsmelding til lensmannen/tingretten i deres kommune som igjen vil signere og videresende til kirkegårdskontoret der barnet skal begraves. På dødsmeldingsskjemaet uttrykkes det om dere ønsker begravelse eller kremasjon. Dersom dere ønsker askespredning må dette søkes særskilt om.

Gravferdsstønad

Folketrygden dekker faktiske utgifter til gravferden for alle barn under 18 år, se gravferdsstønad (under “Rettigheter”). her er ingen nedre aldersgrense. Man må fylle inn en søknadsblankett og levere den til sitt lokale NAV-kontor. Begravelsesbyrået er behjelpelig med dette.

Valg og viktige avgjørelser

Ta dere god tid til å overveie hva som føles riktig for dere i valgene som må tas. Viktige ting å tenke igjennom er:

  • Vil dere ha kistegrav eller kremasjon/urnegrav?
  • Syning?
  • Religiøs/kirkelig eller ikke-religiøs avskjedsseremoni?
  • Åpen eller lukket sermoni? Dette er en viktig arena for folk rundt dere til å vise sin medfølelse. Det å dele dette vonde med andre kan være til støtte og hjelp for dere senere.
  • Kistevalg, pynting, gravsted, sanger og/eller salmer, minneord og minnesamvær etc.
  • Kondolanseprotokoll – En kondolanseprotokoll i kirken/seremonilokalet kan være til god hjelp for å huske hvem som var til stede i gravferden.
     

Se også:

Sjekkliste for barnegravferd

Mer utførlige råd og veiledning finner du i heftet Gravferdsveiledning - for foreldre som har mistet et lite barn