Folkeregisteret

Navneregistrering av dødfødte (se også Navneregistrering av dødfødte).
Barn som er dødfødt etter 28 ukers svangerskap, blir registrert i et eget dødfødtregister i Det sentrale folkeregister (DSF).

Det er sykehuset som sender inn fødselsmeldingen. Her er barnets dødstidspunkt registrert.
 

Medisinsk fødselsregister

Sykehuset sender melding om fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR). Alle barn født døde etter fullgått 12. svangerskapsuke skal rapporters inn. Her registreres også ulike dødsårsaker.
 

Melding om barns dødsfall utenfor sykehus

Info kommer.
 

Statistisk sentralbyrå

Info kommer.