I filmene møter du psykolog Atle Dyregrov og to etterlatte foreldre. Marit Galta-Opheims datter Alva ble født død fire dager over termin. Kristian Brakestad mistet lille Håkon i krybbedød halvannet år gammel. Foreldrene forteller om sine erfaringer med å være i jobb som en viktig del av sorgprosessen.

Filmene er tekstet på både norsk og engelsk - klikk knappen CC for å velge språk.

1. Sorg og arbeidsevne - Den lammende sorgen

Psykolog Dyregrov forteller om hvordan sterk sorg kan virke inn på kropp og psyke. Det gir god forberedelse for både ledere og sørgende å vite litt om hvordan sterk sorg innvirker på arbeidsevnen både den første tiden og over tid.

 

2. Lederskap ved sorg og krise - Vis at du bryr deg

Ledere har stor signalverdi på en arbeidsplass. Når en leder bryr seg og tar kontakt, sier det noe annet enn om en kollega tar kontakt. Godt lederskap kan være avgjørende for hvordan rammede klarer seg og presterer på jobb igjen.


 

3. Veien tilbake til jobb - Den avgjørende dialogen

Arbeidsgiver og ansatt må snakke sammen om hvordan tilbakekomsten til jobb skal bli. Ansvaret ligger hos leder, mens den ansatte må gi klare signaler om egne ønsker og behov for at det skal fungere så godt som mulig.


 

4. Hvordan er det å jobbe igjen? - Aksepter at du ikke presterer som vanlig

Kristian forteller om en ivaretakende arbeidsplass, samtidig hadde han sterkt behov for å føle mestring på jobb i en tid hvor mestringsfølelsen var borte på andre områder. Marit ønsket å vise at hun kunne prestere som før, men hvordan gjøre det når både motivasjon og evne var redusert?


 

5. Lederskap over tid - Den vanskelige balansegangen mellom å støtte og å pushe

Det er stor forskjell på hvilke behov ansatte i sorg har. Kanskje er arbeidsgiver for forsiktig med å stille krav mens den ansatte ønsker å prestere igjen? Eller krever sjefen for mye? God dialog er avgjørende for å finne ut av hva som er rett for den enkelte.


 

6. Hvor lenge varer en sorg?

Det kan ta lang tid før konsentrasjon, hukommelse og kapasitet er på plass igjen. Også motivasjon for jobben kan mange slite med. Hvor lang tid tar det før «hodet fungerer igjen» og hva kan hjelpe?


 

7. Hvilken hjelp trenger sørgende? - Hva ledere kan gjøre

Mange sørgende har god nytte av selvhjelpsteknikker og likepersonstøtte. Noen kan ha behov for profesjonell hjelp. Ledere kan hjelpe ansatte å finne fram til riktig hjelp når en medarbeider strever med sorgen.


 

8. Omsorg som lønner seg

Et tilpasset og forståelsesfullt arbeidsliv kan motivere ansatte til å stå i jobb og prestere best mulig  selv om de har det tøft. Det tjener både arbeidsplassen, samfunnet og de ansatte på.


 
Filmene er produsert av Filmplot, og finansiert med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen).

Var filmene nyttige for deg? Gi gjerne din tilbakemelding her (spørreundersøkelsen tar ca 1-2 minutter å besvare)

Lær mer i informasjonsheftet Når sorgen rammer en av dine ansatte