Innlegging på sykehus

Barnet legges inn på sykehus ved plutselig og uventet død. Barnet innskrives, det skrives journal og det blir tatt prøver. Foreldre og eventuelle søsken får mulighet til å være sammen med barnet.

Obduksjon

Politiet begjærer en rettsmedisinsk undersøkelse ved uventet barnedød. Man kan da ikke reservere seg mot obduksjon. Obduksjon er nødvendig for å kunne stille sikker diagnose.

Eventuelle søsken

Det er viktig å informere og involvere søsken i det som skjer. La gjerne søsken se og holde sin døde søster eller bror. Pass på å forberede dem godt på hvordan deres døde søsken ser og kjennes ut, men ikke press dem. (Se også Barns sorg.)

Ta avskjed og skap minner

Dere kan se barnet og holde og kose med det. Stell barnet selv, kle på det med egne klær og snakk gjerne med det og syng for det. Noen tar med barnet hjem for å ta avskjed og tilbringe tid sammen.
Ta mange bilder av det døde barnet, både alene og når dere holder og steller det. Ta gjerne familiebilde der også søsken, besteforeldre eller andre er med.

Ofte tas hånd- og fotavtrykk på sykehuset, hvis ikke kan dere be om det.
Klipp gjerne av en hårlokk og lage minnebok.

Skriv ned opplevelser, følelser og tanker så fort som mulig. Spør etter penn og papir dersom dere ikke har det med.

Spør personalet om hva andre har satt pris på å ha gjort. Se også Å ta avskjed.

Navn

Bare barn som lever, kan bli døpt. Hvis dere ønsket å døpe barnet, men ikke rakk det, kan det holdes en seremoni på sykehuset. Sykehuspresten kan velsigne barnet om dere ønsker det.

Familie og venner

Informer familie og venner raskt. Personalet på sykehuset kan hjelpe dere. La familie og nære venner se det døde barnet og ta farvel. Dette kan bidra til at de forstår bedre hva dere går gjennom. Da blir det lettere for dem å forholde seg til dere og det døde barnet i tiden som kommer.

Gravferd

Dere kan selv bestemme hvor mye dere vil gjøre selv og hva et begravelsesbyrå skal hjelpe dere med. Mange valg skal tas og ting ordnes.

Se også Gravferd/begravelse for et lite barn.