Avslutte behandling

Noen barn kan ikke reddes. Noen lever en stund ved hjelp av respirator eller annen livsforlengende behandling. Det er tøft når barnet dør under dramatiske omstendigheter eller når man må avgjøre at livsforlengende behandling skal avsluttes.

Når barnet dør

Det er godt å få være til stede når barnet dør. Tilbring så mye tid med barnet som mulig. Ta gjerne bilder av barnet både alene og sammen med foreldre og eventuelle søsken mens det lever. Kanskje kan dere holde barnet mens det sovner inn.

Eventuelle søsken

Det er viktig å involvere søsken i det som skjer. Om mulig bør søsken få se og være sammen med barnet mens det ennå lever. La gjerne søsken se og holde sin døde lillesøster eller lillebror, men ikke press dem. Pass på å forberede dem godt på hvordan deres døde søsken ser og kjennes ut. (Se også Barns sorg)

Obduksjon

Skal barnet obduseres? Obduksjon er i mange tilfeller nødvendig for å finne ut sikkert hvorfor barnet døde. Dere kan være sammen med og stelle barnet etter obduksjonen.

Ta avskjed og skap minner

Tilbring så mye tid med det døde barnet som mulig. Dere kan se det døde barnet og holde og kose med det. Dere kan stelle barnet selv, kle på det med egne klær og gjerne snakke med det og synge for det. Noen tar med barnet hjem for å ta avskjed og tilbringe tid sammen. Ha gjerne to skift med klær til barnet og ta vare på det ene som et minne. Dere kan også ta vare på kosedyret barnet har hatt hos seg på sykehuset.

Ta bilder av barnet både alene og når dere holder og steller det. Ta gjerne familiebilde der også søsken, besteforeldre eller andre er med. Selv om det kan føles respektløst overfor barnet å ta bilder, så vil disse bildene være svært verdifulle i ettertid. Klipp gjerne av en hårlokk og lag minnebok.

Ofte tas bilder, hånd- og fotavtrykk på sykehuset, hvis ikke kan dere be om det. Skriv ned opplevelser, følelser og tanker så fort som mulig. Spør etter penn og papir dersom dere ikke har det med.

Spør personalet om hva andre har satt pris på å ha gjort.

Se også Å ta avskjed.

Navn

Gi barnet navn. Bruk gjerne et navn dere har tenkt ut på forhånd. Bare barn som lever, kan bli døpt. Hvis dere ikke rakk å døpe barnet, kan det holdes en seremoni i forbindelse med navngivning. Sykehuspresten kan da velsigne barnet.

Familie og venner

Informer familie og venner raskt. Personalet på sykehuset kan hjelpe dere. La familie og nære venner se det døde barnet og ta farvel. Dette kan bidra til at de forstår bedre hva dere går gjennom. Da blir det lettere for dem å forholde seg til dere og det døde barnet i tiden som kommer.

Gravferd

Dere kan selv bestemme hvor mye dere vil gjøre selv og hva et begravelsesbyrå skal hjelpe dere med. Mange valg skal tas og ting ordnes. Se sjekkliste for alt dere må tenke gjennom til gravferden.

Se også Gravferd/begravelse for et lite barn.