Vi er tre kvinnelige advokater som har lang erfaring med personskadeerstatning og helserett. Vi bistår klienter over hele landet. Kontoret har erfaring både fra offentlig forvaltning, herunder Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og privat virksomhet.

Vi kan bistå medlemmene med:

 • Gi råd og veiledning
 • Bistand med krav/søknad til NPE og forsikringsselskap
 • Bistand med søknad eller klage ovenfor NAV, Statsforvalter, Helsetilsyn
 • Fremme konkrete erstatningskrav overfor ansvarlige parter
 • Forhandlinger med motpart
 • Ta ut søksmål og føre sak for domstolene


Øvrige områder vi kan bistå med:

 • Barn- og familierett
 • Arbeidsrett
 • Arv- og skifterett
 • Testament
 • Økonomisk oppgjør mellom samboere
 • Bistandsoppdrag

Vår hjemmeside: https://solbergsandtro.no