Opphør av rett til pleiepenger

Når et alvorlig sykt barn er innlagt på sykehus, har foreldrene rett til pleiepenger. For å få videreført pleiepengene etter at barnet dør, må man ha mottatt pleiepenger i minst tre år. Ellers opphører pleiepengene når barnet dør.

Se nav.no: Pleiepenger

Opphør av kontantstøtte

Utbetaling av eventuell kontantstøtte opphører ved et barns dødsfall.