Opphør av rett til pleiepenger

Når et alvorlig sykt barn er innlagt på sykehus (eller har behandling/oppfølging fra hjemmesykehus eller får hjemmebesøk av nyfødtavdelingens ambulerende sykepleiertjeneste (NAST), har foreldrene rett til pleiepenger. For å få videreført pleiepengene etter at barnet dør, må man ha mottatt pleiepenger i minst tre år. Som hovedregel kan du imidlertid motta pleiepenger i 30 dager (6 uker) dersom man ikke har fått pleiepenger mer enn tre år.

Se nav.no: Pleiepenger

Opphør av kontantstøtte

Utbetaling av eventuell kontantstøtte opphører ved et barns dødsfall.