Kollektive forsikringer/forsikring gjennom arbeidsgiver/fagforening

Dersom en av foreldrene (eller begge) gjennom jobben er organisert i et LO-forbund, kan de ha forsikringen LOfavør Grunnforsikring. Denne forsikringen omfatter barna, og fører til en engangsutbetaling ved barns død, inkludert dødfødsler etter 26. svangerskapsuke.

Lignende forsikringsordninger kan finnes i andre arbeidsgiver/fagforeninger og forsikringsselskap.
 

Private forsikringer

Noen har tegnet private forsikringer for sine barn. Om denne er aktuell ved et barns død, må man sjekke direkte med sitt forsikringsselskap.
 

Sykmelding og helseforsikring

Sykmelding i lengre perioder (mer enn to uker) kan få konsekvenser for tegning av helse- og uføreforsikringer. Sykmelding etter å ha mistet barn kan føre til avkortning/begrensning av forsikringen. Flere foreldre har fortalt at de har fått begrensninger i helseforsikring på grunn av en depresjonsdiagnose.

Forsikringsselskapene sier de ikke kun ser på diagnose når de avgjør hvilke konsekvenser en sykmelding kan få, men de ser på totalbildet av sykdom.

Man kan søke om ny vurdering til helseforsikring etter 3-5 år.