Et ivaretakende og fleksibelt arbeidsmiljø kan gjøre det lettere å vende tilbake til jobben.

Når bør jeg begynne å jobbe igjen?

Det finnes ingen fasit på når det er riktig å gå tilbake til jobb etter å ha mistet et barn eller tap av annen nær person. Dette varierer fra person til person, og det kommer an på hva slags type arbeid du har og hvordan arbeidsplassen tar i mot deg.

Konsentrasjons- og hukommelsesvansker og energiløshet er vanlige ettervirkninger for mennesker i sorg. Det kan ta lang tid før man får tilbake vanlig arbeidskapasitet. Det er viktig at arbeidsplassen aksepterer dette slik at du kan komme tilbake til jobb uten å måtte prestere hundre prosent.

Å komme tilbake på jobb gir mulighet til å tenke på noe annet og følelsen av å mestre noe. Dette erfarer mange er positivt for den videre sorgprosessen. Gjenoppretting av rutiner og struktur i hverdagen, er god hjelp i sorgen, og her kan jobben være viktig. Samtidig kan det å presse seg tilbake før man er klar, føre til at man sliter seg ut og risikerer å bli langvarig sykmelding senere. Det er viktig å lytte til kroppens signaler.