Et ivaretakende og fleksibelt arbeidsmiljø kan gjøre det lettere å vende tilbake til jobben.

Når bør jeg begynne å jobbe igjen?

Det finnes ingen fasit på når det er riktig å gå tilbake til jobb etter å ha mistet et barn eller tap av annen nær person. Dette varierer fra person til person, og det kommer an på hva slags type arbeid du har og hvordan arbeidsplassen tar i mot deg.

Konsentrasjons- og hukommelsesvansker og energiløshet er vanlige ettervirkninger for mennesker i sorg. Det kan ta lang tid før man får tilbake vanlig arbeidskapasitet. Det er viktig at arbeidsplassen aksepterer dette slik at du kan komme tilbake til jobb uten å måtte prestere hundre prosent.

Å komme tilbake på jobb gir mulighet til å tenke på noe annet og følelsen av å mestre noe. Dette erfarer mange er positivt for den videre sorgprosessen. Gjenoppretting av rutiner og struktur i hverdagen, er god hjelp i sorgen, og her kan jobben være viktig. Samtidig kan det å presse seg tilbake før man er klar, føre til at man sliter seg ut og risikerer å bli langvarig sykmelding senere. Det er viktig å lytte til kroppens signaler.

Se også:

Hvordan ivareta medarbeidere i sorg?

Filmer om sorg og arbeidsliv (8 korte filmer der psykolog Atle Dyregrov og to foreldre deler kunnskap og erfaringer).

Webinar om sorg og arbeidsliv 11.15.23, med psykolog Atle Dyregrov og et foreldrepar som har mistet barn.