Se opptak av webinaret her

Hva gjør sorg og krise med oss og hvordan påvirker dette arbeidsevne og jobbmotivasjon? Hva kjennetegner god oppfølging og ivaretakelse av en ansatt som sørger? Og hvordan kan vi legge til rette for en god retur til arbeidsplassen?

På dette webinaret vil vi dele erfaring og kunnskap om hvilke utfordringer mennesker i sorg kan ha når de skal vende tilbake og stå i jobb etter et døds fall. Vi vil også formidle hvilke lederoppgaver og muligheter arbeidesgivere har for å komme den sørgende best mulig i møte og sikre en god balansegangen mellom omsorg og det å stille krav.

Webinaret arrenges av LUB i samarbeid med Sorgstøttealliansen - et nettverk av organisasjoner og fagmiljøer som jobber med sorg etter dødsfall.
 

Du møter:

Portrett av Lisette og Lars Erik

Lisette Berg Kilden og Lars Erik Sandaker mistet lille Lukas på 1,5 år i august 2022. 

– Dersom jeg kan hjelpe én annen forelder med å bli møtt av arbeidsgiver på en god måte, slik at man føler seg trygg nok til å komme tilbake på jobb etter å ha mistet barn, er det verdt å dele, sier Lisette.

– Å bli møtt med forståelse for at du ikke presterer 100 % selv om du er tilbake i full stilling, har vært viktig for meg.

 

Atle Dyregrov portrett

Psykolog og professor ved Senter for Krisepsykologi Atle Dyregrov

I snart 30 år har LUB hatt gleden av å samarbeide med Atle Dyregrov. Et av temaene vi har jobbet med er hvordan sørgende kan vende tilbake til arbeidslivet på en best mulig måte. Gjennom informasjonsheftet Når sorgen rammer en av dine ansatte, åtte små informasjonsfilmer og flere fagseminarer har vi formidlet kunnskap og erfaring fra både sørgendes og arbeidsgiveres perspektiv. Nå skal Atle Dyregrov igjen dele av sin innsikt.

 

avdelingsleder i FIken Anette

Anette Haugestad, leder av Faktura-avdelingen i Fiken.

Anette er leder for avdelingen der Lisette har jobbet i flere år. Hun kjente på sterk usikkerhet på hva hun skulle gjøre da hun fikk melding om at Lisette og Lars-Eriks sønn Lukas plutselig døde halvannet år gammel. Det første hun gjorde var å google; hva gjør jeg nå? Hun fant råd på lub.no.

- Jeg tror nøkkelen for å få til dette på en best mulig måte er god kommunikasjon med den ansatte over tid, vi må våge å ta de vanskelige samtalene, sier Anette. 

Program:

19:00: Velkommen
19:05-19:35 Veien tilbake til jobb ved foreldrene Lisette Berg Kilden og Lars Erik Sandaker, i samtale med Lisettes leder Annette Haugestad i Fiken, faktura-avdelingen.
19:35-50 Hva gjør sorg og krise med arbeidsevnen og hva er viktige lederoppgaver ved oppfølging av ansatte i sorg? Ved Atle Dyregrov
19:50-20:00 Pause
20:00 – 20:45 Atle Dyregrov fortsetter
20:45-21:00 Spørsmål og kommentarer