Hva gjør sorg og krise med oss og hvordan påvirker dette arbeidsevne og jobbmotivasjon? Hva kjennetegner god oppfølging og ivaretakelse av en ansatt som sørger? Og hvordan kan vi legge til rette for en god retur til arbeidsplassen?

På dette webinaret vil vi dele erfaring og kunnskap om hvilke utfordringer mennesker i sorg kan ha når de skal vende tilbake og stå i jobb etter et dødsfall. Vi vil også formidle hvilke lederoppgaver og muligheter arbeidesgivere har for å komme den sørgende best mulig i møte og sikre en god balansegangen mellom omsorg og det å stille krav.

Webinaret arrenges av LUB i samarbeid med Sorgstøttealliansen - et nettverk av organisasjoner og fagmiljøer som jobber med sorg etter dødsfall.
 

Du møter:

Portrett av Lisette og Lars Erik

Lisette Berg Kilden og Lars Erik Sandaker som mistet lille Lukas på 1,5 år i 2022.

Atle Dyregrov portrett

Psykolog Atle Dyregrov.

avdelingsleder i FIken Anette

Anette Haugestad, leder av Faktura-avdelingen i Fiken.

Foreløpig program:

19:00: Velkommen
19:05-19:25 Veien tilbake til jobb ved etterlatte foreldre Lisette Berg Kilden og Lars Erik Sandaker
19:25-19:40 Å ta imot en ansatt i sorg, ved leder for faktura-avdelingen i Fiken, Annette Haugestad  
19:40-50 Hva gjør sorg og krise med arbeidsevnen og hva er viktige lederoppgaver ved oppfølging av ansatte i sorg? Ved Atle Dyregrov
19:50-20:00 Pause
20:00 – 20:45 Atle Dyregrov fortsetter
20:45-21:00 Spørsmål og kommentarer

Påmelding

Jeg er