Under pandemien måtte LUB tenke nytt om sorgstøttearbeid. Med støtte fra Stiftelsen Dam og forskningsmidler fra LUBs forskningfond arrangerte LUB i 2020 og 2021 digitale terapeutiske skrivekurs for etterlatte foreldre. En artikkel fra prosjektet er nylig publisert i det internasjonale forskningstidsskriftet Frontiers in Psychology.

Trine Giving Kalstad portrett
 

Det er stas at erfaringene nå er publisert i en vitenskapelig artikkel, og vi ser frem til at 20 fedre som har mistet barn vil få samme tilbud til høsten takket være støtte fra Stiftelsen Dam, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad (bildet), som også er medforfatter av artikkelen. 

Hvordan er det å delta på skrivekurs? Les intervjuene med deltakerne Oda og Bjørn.

Presentasjon av prosjektet

Å miste barn i dødfødsel, sykdom eller ulykke er blant de mest krevende typer sorg å behandle. Siden det ikke finnes behandlingstilbud for alle som trenger det i Norge, har lavterskel tilbud som terapeutisk skriving et stort potensiale som et forebyggende verktøy.

Målet til dette prosjekt har vært å videreutvikle et nettbasert kurs i terapeutisk skriving, og å evaluere hvordan 35 av LUBs medlemmer opplevde å delta på kurset. Kurset gikk over åtte uker med samlinger á tre timer en gang i uken. Her møttes alle på Zoom og kursleder fulgt opp den enkelte via chatt. Kurset besto av undervisning, øvelser individuelt og i grupper og hjemmeoppgaver. Vi tilbød deltakerne et alternativt digitalt felleskap der de kunne gi hverandre emosjonell støtte også etter kursperioden.

Kurset fokuserte blant annet på psykoedukasjon om sorg og terapeutisk skriving, «mindful listening», og ulike skriveoppgaver hvor deltakerne bearbeidet vanskelige følelser som sinne, skam, skyld, tristhet og frykt. Vi brukte aktivt verdier som håp, kjærlighet, medfølelse og ny mening i livet i arbeidsoppgavene. Gjennom skrivingen fikk deltakerne et rom der de fikk kontakt med seg selv og kunne skape en historie med barna de hadde mistet.

I forskningsprosjektet hadde vi følgene spørsmål: Hvordan opplever sørgende foreldrene å delta i et nettbasert kurs om terapeutisk skriving? Hvilke fordeler og utfordringene opplever de med å bruke skriving som et verktøy for å bearbeide sorgen i hverdagen? Metoden besto i kvalitativ analyse av observasjoner fra kurslederen/hovedforskeren, spørreskjemaer, og deler av kursdagbøkene fra tre av deltakerne. 

Dataanalysen viser at deltakerne opplevde kurset som en mulighet til å utforske sine identiteter som kvinner og mødre, til å bedre forstå sin emosjonelle verden og skape en symbolsk relasjon til sine barn. De opplevde tilhørighet og et aksepterende felleskap med de andre deltagerne. Følelsen av felleskap hadde stor verdi for å finne en mening i livet.

I forskningsrapporten diskuterer vi videre hvordan forskjellige dimensjoner av identitet blir påvirket etter å ha mistet barn. Dette skrivekurset har en positiv effekt, men erstatter ikke behovet noen har for psykoterapi og langtidsoppfølgning. Videre forskning på terapeutisk skriving som lavterskeltilbud trengs.   
 

Online tilbud om terapeutisk skriving for etterlatte foreldre etter uventet barnedød

Prosjektleder: Ph.d. Olga Lehmann
Institusjon: Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
Veileder: Prof. emeritus Robert Neimeyer
Tildelt beløp: 200 000 fra LUBs forskningsfond + 676 500 fra Stiftelsen Dam
Prosjektets varighet: 20.04.2020 – 31.12.2021

I tillegg til prof. Neimeyer har følgende forskere og fagpersoner bidratt til prosjektet: Reinekke Lengelle, Aslak Hjeltnes, Jens Thimm og Trine Giving Kalstad

Publisert artikkel:
Lehmann et. al., "Experiences of Norwegian Mothers Attending an Online Course of Therapeutic Writing Following the Unexpected Death of a Child", Frontiers in Psychology, 2022.

Opprinnelig publisert i LUB-magasinet 2.2021