I 15 år sørget LUB for at babybodyen «denne siden opp når jeg sover» ble delt ut til nybakte foreldre på alle landets føde- og barselavdelinger, for å minne om det viktigste rådet for å forebygge krybbedød: legg barnet til å sove på ryggen.

Fra 2016 ble babybodyen erstattet med brosjyren «Trygt sovemiljø for spedbarnet». Det har hjulpet mange foreldre til å innrette babyens sovemiljø tryggest mulig.

Selv om krybbedødsforekomsten er lav, viser studier at det fortsatt er mange foreldre som organiserer spedbarnets sovemiljø på risikofylte måter. For å nå enda bedre ut med forebyggende råd, har LUB laget en animasjonsfilm i samarbeid med Helsedirektoratet og Enhet for amming ved Folkehelseinstituttet.

Filmen er tekstet på 10 andre språk i tillegg til norsk: engelsk, arabisklitauisk, nordsamiskpolsk, somali, spansktigrinjaukrainsk og urdu.

Forside brosjyre Trygt sovemiljø for spedbarnetOgså brosjyren «Trygt sovemiljø for spedbarnet» har fått nytt design.

Alle landets føde- og barselavdelinger og helsetasjoner har fått tilsendt noen eksemplarer av den nye brosjyren og informasjon om animasjonsfilmen. Sykehus og helsestasjoner kan bestille det antallet eksemplarer de ønsker å dele ut til nybakte foreldre.