Av: Generalsekretær i Landsforeningen uventet barnedød Trond Mathiesen

Vi er veldig glade for nyheten om at det øremerkede tilskuddet til LUB videreføres med 2,8 millioner i 2023! Det vil sikre at vårt sorgstøtte- og oppfølgingstilbud til foreldre som har mistet barn, kan videreføres med samme gode kvalitet og omfang. Ettersom offentlige tilbud om oppfølging, støtte og hjelp til disse familiene er tilfeldig, og ofte til og med fraværende, er hjelpen fra LUB svært viktig.

Vi vil rette en stor takk til SV og stortingsrepresentant Marian Hussein som har kjempet vår sak i forhandlingene med regjeringspartiene i helse- og omsorgskomiteen. Dette har stor betydning for familiene til de rundt 300 barna som dør hvert år!

Med fortsatt øremerket tilskudd kan vi også videreføre vårt informasjons- og opplysningsarbeid. Informasjon om sorg og deling av personlige historier gir håp til etterlatte og bidrar til at de etter hvert kan lære å leve med tapet. Vårt livreddende informasjonsarbeid om dødfødsler og krybbedød er også sikret nå.

Regjeringens forslag om å avvikle det øremerkede tilskuddet til LUB vekket et imponerende og svært viktig engasjement hos frivillige og medlemmer. Mange har fortalt hvilken betydning LUB hadde for dem i deres sorgprosess, med mål om at foreldre som kommer etter skal få samme gode hjelp. Flere medlemmer har delt i sosiale medier, andre har kontaktet politikere og partier, og enkelte har stått fram med sin historie i aviser. Det er stor kraft i historiene våre medlemmer bærer på. Takk til alle som har bidratt!

Fra uvisshet om hva det neste året ville kreve av kutt, er det nå lettelse og optimisme vi kjenner på. Vi er takknemlige for at LUBs tilbud til etterlatte anerkjennes i det endelige statsbudsjettet. Å miste et lite barn er en traumatisk livshendelse som mange etterlatte trenger hjelp til å håndtere og bearbeide. LUB er til stede for disse familiene.
 

Klipp fra Dagsavisen - bilde av Hanne og mannen med lille Ida.

– Dette er fantastiske nyheter, og det betyr mye for meg å vite at de som mister et lite barn kan få et like godt tilbud som vi fikk, sier frivillig i LUB Hanne Stenshorne som er en av dem som har kjempet LUBs sak. Hun har delt sin historie i flere aviser, i sosiale medier og snakket med politikere.

Les intervjuet med Hanne i Dagsavisen 22. oktober.

Se også: Dramatiske kutt for LUB i statsbudsjettet (fra 12.10.22)

i