Tekst: Kristian Fjellanger - debattinnlegg først publisert i Vårt Land 8. juli 2020 - og i LUB-magasinet 2.20

Gjennomsnittlig dør det 112 mennesker i Norge hver dag. Noen av dem er gamle og dør av alderdom. Noen er svært syke og har en kropp som gir opp. Noen av dem er også barn – små mennesker som hadde hele livet fremfor seg.

Som barnløs tror jeg aldri helt jeg kan forstå rekkevidden av det å miste et barn. Det mest verdifulle du har blir revet bort. Rått og brutalt. Det lille mennesket som hadde hele livet fremfor seg er borte. Selv har jeg opplevd å miste begge mine foreldre i relativt ung alder. Den overveldende sorgen jeg kjente på da var lammende, til tross for at det egentlig er sånn det skal være. Man skal overleve sine foreldre. Man skal ikke overleve sine barn.

FjellangerUsynlig lidelse

Sorg kan oppleves som helt paralyserende. Verden går videre, mens ditt liv stopper opp og ingenting engasjerer deg, ingenting gjør deg glad og det å være sosial får man regelrett ikke til. Men du har ikke krav på et friminutt i form av en sykemelding som kan gi deg denne pausen. Da må du ha en litt kreativ fastlege.

Om man har knekt en fot, har influensa eller noe som er synlig, så finnes det en diagnose som gir deg fri. Om du er i sorg så har du ikke krav til sykemelding, men er prisgitt en lege som finner en annen diagnose. Som oftest en eller annen psykisk lidelse. På NAV sine hjemmesider kan man lese hva som kreves av deg som er sykemeldt. Du skal delta på dialogmøter og det skal lages en oppfølgingsplan. Det kan være utfordrende når det er krevende nok å ta turen på butikken og gjøre andre dagligdagse ting.

Sorglov i Danmark

Fra tid til annen går debatten om en egen ordning med sorgmelding. For sorg er jo ingen sykdom, men en situasjon de aller fleste av oss opplever i løpet av livet.

En sorgmelding vil kunne sikre sørgende rett til sykepenger på riktig grunnlag og hindre feilbruk av psykiatriske diagnoser. Det er bare om sorgen din varer over seks måneder, det finnes en diagnose som handler om sorg.

I Danmark har man nå vedtatt en ny lov som sikrer tid til foreldre som mister barn. I vårt naboland har Folketinget en ordning med borgerforslag. Det er en ordning der alle borgere i Danmark kan stille et forslag, og samle tilstrekkelig med underskrifter for å få det behandlet i Folketinget. Det gjorde Pernille Møller Jensen i desember 2019, etter hun hadde mistet sin tenåringssønn til leukemi. Forslaget handlet om retten til fri i seks måneder for foreldre som mister et barn under myndighetsalder. Uten krav om gjentatte besøk hos fastlegen for å forlenge sykemeldingen eller oppfølgingssamtaler med arbeidsgiver.

Bare på en måned samlet forslaget 28.000 underskrifter, og nådde de nødvendige 50.000 kort tid etter. I juni 2020 ble forslaget behandlet og vedtatt i Folketinget. Et vektig argument som særlig har vært med på å skape bred oppslutning om forslaget, var at det er en relativt liten kostnad knyttet til denne rettigheten, særlig med tanke på hvor enorm betydning det kan ha for foreldre som har mistet det kjæreste de har.

Eget valg

Sorg er individuelt. For noen kan det være riktig å vende tilbake til arbeid etter kort tid. Det kan oppleves som et friminutt fra sorgen, det rommet som står tomt og det mørket man lever i. Andre trenger lengre tid. Forslaget som nå er vedtatt i Danmark gjør det mulig å velge den løsningen som er best for den enkelte.

Det å være lei seg og det å være i sorg er tungt. En slik ordning også for foreldre i Norge som mister noen, kan være med å gjøre det bare litt lettere.

Støtter ideen om sorgmelding

- De fleste opplever redusert arbeidsevne og -kapasitet når man sørger over barnet som døde så altfor tidlig. Sterk sorg er overveldende og mange kan kjenne på lite motivasjon for å jobbe. Vi anerkjenner dette og ønsker at de som trenger det får mulighet til å være borte fra jobb på et ærlig grunnlag der sorgreaksjoner tilskrives som årsak. Derfor støtter vi ideen om en sorgmelding som alternativ til sykemelding, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad.

LUB vil invitere Sorgstøttealliansen, der 15 organisasjoner er med, til å igjen sette dette på dagsorden. LUB arbeider også aktivt for å gjøre returen tilbake til arbeidsplassen best mulig fordi dette er viktig for sorgprosessen og for å bygge opp igjen en meningsfull hverdag.  

i

Se også:

Intervju om sorgmelding påpørendesenteret.no.

Sorg og arbeidsliv - 8 korte filmer som gir innsikt i hvordan sorg virker inn på arbeidsevnen, hvordan ledere og sørgende kan gjøre det lettere å vende tilbake til jobb og bidra til trivsel og motivasjon.