Line Christoffersen - boklansering
Line Christoffersen på boklanseringen 15. oktober 2013 av "Når livet slutter før det begynner", som hun skrev sammen med jordmor Janne Teigen.

Da Christoffersen og mannen mistet sitt første barn i dødfødsel for ti år siden, stoppet verden opp. Mens venner og familie gikk videre med sine liv etter kort tid, brukte de etterlatte foreldrene lang tid på å finne igjen hverdagslykken.

- Vi møtte liten forståelse for dette - barnet vårt hadde ikke engang levd, så hvorfor sørge så lenge? Gjennom LUB fikk vi en bonusfamilie, en familie som gikk i samme takt som oss og som forsto hvorfor vi ikke bare kunne riste av oss sorgen og gå videre, forteller hun. Det har blitt mange møter med LUB-familien i de ti årene det har gått siden Herman døde, møter med mennesker med ganske forskjellige liv, tapshistorier og bakgrunn.

- Uansett om vi er fra sør eller nord, om det er kort eller lang tid siden vi mistet barnet vårt, om vi har godt betalte jobber og lang utdanning eller om vi er hjemmearbeidende, ja uansett hvor ulike vi er så har vi én ting felles: vi er til stede for hverandre fordi vi har mistet ett eller flere barn. Vi forstår, sier Christoffersen.

LUB kan bidra med flere svar

En god grunn til å støtte LUBs forskning er ifølge Christoffersen håpet om å kunne redusere antall barn som dør i mors liv. På samme måte som LUB har bidratt vesentlig til nedgangen i antall krybbedødsfall i Norge, drømmer hun om at foreningen i fremtiden skal kunne vise til samme resultater med hensyn til dødfødsler.

- LUB har knyttet til seg et knippe av de mest anerkjente norske forskerne på området gjennom direkte støtte til forskningsprosjekter og gjennom involvering av forskerne i faglige råd og utvalg. Dette gir trygghet i de faglige rådene foreningen gir, både til foreldre og til helsevesenet som møter foreldrene. Informasjonskampanjen "Denne siden opp" og brosjyren "Trygt sovemiljø" har kommet som et resultat av den forskningen LUB støtter, forteller hun og sier videre at det ikke bare er ønsketenkning at vi kan redusere antall dødfødsler.

- Det finnes flere svar enn spørsmål i dag, og LUB kan bidra slik at forskerne kan stille de rette spørsmålene.

Sorgforskning

Sorgforskning er også et felt som opptar Christoffersen. Som engasjert dødfødselforsker har Christoffersen selv bidratt med viktig kunnskap om hvordan helsevesenet best kan møte foreldre som opplever å miste sitt barn på denne måten. Det er stor variasjon i hva det norske helsevesenet i dag anser som den beste måten å møte foreldre som har mistet barn. Spesielt varierer rutinene når foreldre mister et barn i dødfødsler.

- Fremdeles er mange skeptiske til om det er tilrådelig at foreldre ser, holder og bruker tid sammen med et dødfødt barn. Selv om mye forskning viser at det er gunstig, trengs det mer for å overbevise skeptikerne! At LUB bidrar økonomisk til prosjekter som ser på sorgstøtte synes jeg er en svært god grunn til å støtte foreningen.

Sterkt engasjement: I forbindelse med Tenn et lys-aksjonen forteller ulike personer i nettverket vårt om deres engasjement for LUBs arbeid. Dette vil være folk som selv har mistet barn eller barnebarn, forskere og fagpersoner.

Les mer om aksjonen og 15. oktobermarkeringen: Tenn et lys.

Se også styreleder Øystein Lies innlegg: Når katastrofen rammer deg – er det noe å minnes?

i