Informasjonskapsler

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan administrere informasjonskapsler ("cookies").

HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt dekkes av kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det i adressefeltet øverst i nettleseren vises en hengelås og/eller stå "https" i stedet for bare "http" foran adressen.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (nettsiden) og klient (din datamaskin). 

Informasjonskapsler på nettsiden

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøy til vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Informasjonskapslene nettstedet vårt benytter seg av er:

  • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSesssion. Kapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
  • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (pc, mobil, nettbrett, etc.)
Informasjonskapsler
NavnFormålUtløpsdato
_gaSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål (anonymisert)2 år
_gatSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål (anonymisert)noen sekunder
_gidSamler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål (anonymisert)en dag

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i epost og dele artikler i sosiale medier. E-post-adresser som brukes til å videresende artikler, logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier, reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du leser vår nettsider vil det bli lagret informasjon i statistikk- og logg-filer.

Systemet lagrer IKKE "user agent" eller IP-adresse men lagrer hvilken side den besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger pr objekt (menypunkt, artikkel, fil), pr host og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager, og den gjenværende statistikken inneholder deretter bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere hver enkelt bruker.

Vi lagrer heller ikke "user agent" eller IP-adresse i webserverens logger, men kan lagre hvilke sider som er besøkt. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

For å kunne forbedre nettsiden, benyttes Google Analytics for å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Det er ikke mulig å knytte IP-adressen til den enkelte bruker. Disse informasjonskapslene samler kun anonym informasjon som antall besøkende, hvor de kommer fra og hvilke sider de besøker. Informasjonen fra Google Analytics brukes for å lage rapporter om bruken av nettsiden og for å forbedre innhold og brukeropplevelse.

Dersom en av våre sider har en innebygget video fra YouTube eller Vimeo, vil disse tredjepartne kunne sette cookies i din nettleser og spore deg på tvers av nettsteder. 

Du kan lese mer om hvordan Google Analytics, YouTube og andre Google-tjenester håndterer personvern her.

Les mer om Vimeo og personvern her.

Personvern

Personvernerklæringen omhandler hvordan Landsforeningen uventet barnedød (LUB) samler inn og bruker personopplysninger om våre ulike målgrupper. Dette inkluderer medlemmer, støttemedlemmer, rammede og pårørende som får bistand fra foreningen, givere og støttespillere, kursdeltakere, fagpersoner og andre vi jobber med.

Personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra deg. I dette skrivet får du vite når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger (jf. personopplysningsloven og personvernforordningen).

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i LUB er generalsekretær Trond Mathiesen.

Kontaktopplysninger:

Landsforeningen uventet barnedød, Ole Fladagersgate 1 A, 0353 Oslo, E-post: post@lub.no Telefon: 22 54 52 00.
 

Hva brukes personopplysningene til – LUBs formål med behandling av personopplysninger

LUB tilbyr sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte, og er et viktig supplement til hjelpeapparatet for øvrig. Personer som opplever å miste barn i svangerskapet, ved fødsel eller i sped- og småbarnsalder, kan gjennom LUB få omsorg, sorgstøtte og fellesskap med andre familier som har lignende tapsopplevelser. Dette gjøres gjennom støttesamtaler, likepersonstøtte, arrangementer og seminarer, og foreningens informasjonsformidling i ulike kanaler. Videre arbeider vi for at familier som har mistet barn sikres god hjelp og støtte fra sosialt nettverk, helsevesen og øvrig hjelpeapparat.

LUB jobber også med å redusere barnedødeligheten i Norge, gjennom forebyggende tiltak og støtte til forskning. Videre arbeider LUB interessepolitisk i aktuelle saker knyttet til vårt formål, og vi har en berettiget interesse i å formidle informasjon til våre målgrupper og samle inn midler til foreningen.

For å kunne oppfylle foreningens formål behandler vi opplysninger om våre målgrupper. All registering og behandling av personopplysninger gjøres i overensstemmelse med den enkelte.
 

Hva slags personopplysninger har vi om deg

I all hovedsak behandler LUB følgende personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.
 

Særskilt om personer som har mistet barn:

Dersom du benytter vårt tilbud om sorgstøtte og veiledning, vil vi behandle opplysningene du gir oss om din situasjon og behov slik at vi kan gi deg hjelpen du ønsker. Alle opplysninger hentes direkte fra deg og du velger selv hva du vil gi av opplysninger om deg selv og din familie.
 

Særskilt om frivillige:

Vi registrerer opplysninger om kurs- og seminardeltakelse, dine verv og oppgaver. De frivillige er også medlemmer.
 

Særskilt om brukere av LUB foreldreforum (lukket nettforum for etterlatte foreldre):

For tilgang til forumet må du pr. e-post oppgi navn, adresse, telefonnummer, og hvem du har mistet. Du velger selv om du vil være anonym og hva du vil dele i forumet. Du er selv ansvarlig for hvilke opplysninger du deler. Se for øvrig forumregler og vilkår for bruk av LUBs foreldreforum.

Særskilt om givere og støttespillere:

For sikrere identifikasjon av støttespillere innhenter LUB fødselsdato fra tilgjengelige offentlige kilder. Givere som ønsker skattefradrag for gaver må selv innrapportere fødselsnummer.
 

Særskilt om nettsider og bruk av informasjonskapsler:

Via nettsidene kan du tegne medlemskap/støttemedlemskap, melde deg som fast giver, gi gave, bestille materiell og melde deg på ulike arrangementer. Personopplysningene du oppgir i de respektive skjema lagres i vår database og brukes kun til det formålet som din henvendelse gjelder.

Nettstedet vårt bruker kryptering med https. Når en nettside er kryptert står det https i stedet for http i adressefeltet i nettleseren. De fleste nettlesere viser også en hengelås. Krypteringen skal sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vår nettside) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som beviser at nettstedet og avsender er ekte.

På lub.no benyttes informasjonskapsler ("cookies") for å bedre brukeropplevelsen. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i din datamaskin, telefon eller et nettbrett sin nettleser når du besøker en nettside. Ved senere besøk kan disse hentes fra nettleseren for ulike applikasjonstyper. Det som kan bli lagret er informasjon fra ditt besøk på sidene, inkludert dato og tidspunkt for ditt besøk, hvilke sider du har vært inne på, navnet på din Internet Service Provider og IP-adressen som er brukt for å få tilgang til internett, samt internettadressen du var inne på før du kom til vår side, dersom dette er tilgjengelig. Ingen personopplysninger blir lagret eller hentet. Se liste over informasjonskapsler.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler. Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Rettslig grunnlag

LUB oppbevarer personopplysninger så lenge som det er nødvendig for formålet personopplysningene ble samlet inn for, eller for å oppfylle lovpålagte plikter.

LUB vil ikke behandle personopplysninger om enkeltpersoner med mindre vi har et grunnlag for dette i personopplysningsloven og personvernforordningen.

I all hovedsak vil det rettslige grunnlag for å behandle opplysningene være å oppfylle foreningens forpliktelser overfor våre målgrupper slik det er beskrevet i våre formål, jf. personvernforordningen art 6 nr 1b). Det er en del av «avtalen» vi har med den enkelte. All videre registrering av personopplysninger gjøres i overenstemmelse med og etter samtykke fra den enkelte.

Noen behandlinger kan også ha rettslig grunnlag i personvernforordningen art 6 nr 1f), etter en interesseavveiing. De formål vi behandler personopplysninger til fremgår av formålene som er nevnt over. Enkelte behandlinger kan også ha hjemmel i særskilt lov som regnskapslov og rapportering av giveropplysninger til likningsmyndighetene. 
 

Hvem får tilgang til opplysningene?

I LUB er det ansatte som har tjenstlig behov for opplysningene som gis tilgang til personopplysninger ut fra de formål som fremgår over.

For å kunne følge opp medlemmer og gi dem tilbud lokalt, gis tillitsvalgte i fylkeslagene opplysninger om medlemmer i deres område.

For å kunne imøtekomme etterlattes behov for støtte og veiledning gis opplysninger til frivillige involvert i likepersonstøtte. Dette er gjøres i overensstemmelse med den enkelte.

I særskilte tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig, deler LUB opplysninger med databehandlere vi har inngått avtaler med.
 

Hvilke rettigheter har du som registrert hos oss

Personopplysningsloven gir deg rett til å kreve innsyn, retting og i enkelte tilfeller også sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre en rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen i enkelte tilfeller, samt å sperre ditt navn mot markedsføring fra oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med LUB på e-post eller telefon som oppgitt under kontaktinformasjon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger, og ikke til noen som utgir seg for å være deg.
 

Nærmere om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at vi holder opplysninger oppdaterte og korrekte ut fra formålet de benyttes til, og benytter da leverandører for å oppdatere informasjonen fra andre offentlige tilgjengelige kilder.

Vi oppbevarer opplysninger om deg så lenge du er medlem/støttemedlem og vi har forpliktelser overfor deg etter medlemsavtalen. Når du melder deg ut, sletter eller anonymiserer vi opplysninger vi ikke lenger er pålagt å oppbevare ut fra andre rettslige forpliktelser.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale eller et annet formål, slettes når avtalen/formålet er oppfylt og alle plikter som følger av dette er oppfylt. Dette med mindre annet er avtalt eller når lovpålagte plikter krever at opplysningene fortsatt lagres.
 

Hvordan sikrer vi opplysningene

LUB tar informasjonssikkerhet på alvor og vil gjennom nødvendige tiltak sikre dine opplysninger som behandles hos oss. LUB har systemer og rutiner for tilgangskontroll og passordbeskyttelse.

Kontaktpersoner (likepersoner) i LUB har fått opplæring som innbefatter sikker oppbevaring og behandling av personopplysninger.

Ansatte, tillitsvalgte og kontaktpersoner i LUB har underskrevet taushetserklæring. Taushetsplikten gjelder også etter at de har sluttet i LUB.