Rådet om å sove i egen seng på foreldrenes soverom gjelder særlig det første halve året, ideelt sett hele det første året. Etter de første fire-seks månedene kan det være at foreldrene ikke sover godt nok fordi de våkner av barnets lyder. Da kan man vurdere andre søvnrutiner for barnet eller mor/far. Det anses som godt og trygt for barnet å høre og lukte foreldrenes nærvær. 

Dersom dere velger å sove sammen med barnet i foreldresengen, les hvordan du gjør dette tryggest mulig her: Sørg for forsvarlig samsoving

Les mer her: La barnet sove i egen seng på foreldrenes soverom.

Referanser:

Se oppsummering av forskning omkring trygt sovemiljø for spedbarnet her:  
Pediatrics, June 2022 From the American Academy of Pediatrics,Policy Statement:

Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment

 

Se også:

Forebygging av krybbedød