Fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad og forsker og kontaktperson Line Christoffersen ønsket velkommen til seminaret på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo.

Å ta livet tilbake

- Vi ønsket å lære oss å leve med sorgen, sa LUB-medlemmene Silje Christensen og Rudi Malmo som holdt foredrag om hvordan deres sorg artet seg etter at de mistet lille Torjus (1,5 år) for to år siden, og hvilke grep de hadde tatt for å hjelpe seg selv.

- Vi hadde et enormt behov for å møte andre som hadde mistet barn, fortalte de. De ønsket likemannstøtte for å få bekreftelse på at det fantes andre som hadde mistet barn, få noen tips, og ikke minst for å sjekke om det i det hele tatt var mulig å få et fint liv igjen.

- I møte med kloke mennesker på vår vei har vi håndplukket læresetninger og erfaringer som vi har hatt tro på ville fungere for oss, sa Silje og Rudi før de videreformidlet den unike verktøykassen de har satt sammen og fortsatt bruker for å ta livet tilbake. De presiserte at dette er det som har fungert for dem, og at det ikke er sikkert andre vil kjenne seg igjen i det (se verktøyene under bildene).

Fra seminarhelg for nylig rammede foreldre
Rudi og Silje fortalte om sine erfaringer.

Silje og Rudis verktøy / læresetninger:

  • Skru ned forventninger til familie, venner, kolleger og bekjente (De mangler (heldigvis) forutsetning for å forstå, og du slipper å bli skuffet.)
  • Ha tålmodighet med menneskene rundt deg (De vet ikke alltid hvordan de skal opptre, men alle vil deg godt. Hjelp dem ved å fortelle/spørre om de vil høre. En klem er ofte nok. Fortell dem det.)
  • Vær "egoistisk" (Du har begrenset energi og kapasitet, derfor viktig å prioritere riktig, verne om deg selv og ta regi. Vi takker nei til situasjoner som tapper oss og er bevisste på å si ifra om hva som greit og ikke greit.)
  • Realistisk fremdriftsplan (Det handler om å innse at sorgprosessen tar lang tid, vi satte opp små mål i starten, la lista lavt, gjorde små ting som ga mestring)
  • Selvbebreidelse er oppskriften på undergang (Vi mennesker er eksperter på selvbebreidelse, leter med lykt og lupe etter ting vi kunne gjort annerledes, men det er en destruktiv og nedbrytende spiral. For oss ble det viktig å bryte ut av spiralen hver gang den startet, Silje ved å snakke det ut av hodet, Rudi ved å lese seg i søvn)
  • Snu alt til noe positivt og unngå offerrollen (Vi brukte mantraet "heldige tross alt", ved å "lure" oss selv til vi til slutt begynner å tro på "løgnen". F.eks. "Vi var heldige som fikk bli kjent med Torjus i 1 år og 8 måneder, det kunne vært så mye kortere". "Vi var helgdige som hadde så mange flotte og omsorgsfulle mennesker rundt oss" etc)
  • Å sørge forskjellig (Aksepter forskjeller, det finnes ingen riktig eller gal måte å sørge på)
  • Amnesti (Mye rart kan bli sagt og gjort i affekt når man er i sorg. Amnestien går ut på at det ikke er lov å bruke ting som blir sagt eller gjort mot deg. Viktig å forstå at det er "sorgen" som kjefter og ikke kjæresten som nødvendigvis er urimelig)
  • Det er lov å smile, le og føle glede til tross for det triste (Ta pauser fra sorgen, vi må ikke få dårlig samvittighet av å le og spøke, vi ble enige om at det var i Trojus sin ånd da han var en livsglad og humørfylt gutt)
  • Det er vi som skal forvalte minnene (Det er viktig for oss å komme gjennom sorgprosessen på en god måte for å kunne være gode ambassadører for Torjus sitt minne, vi vil at han kan være stolt av oss)

 

Hvordan møter vi barn som har mistet søsken?

- Ikke still så store krav til dere selv. Det handler om å gå små skritt og inkludere barna, sa pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt (bildet) som øste av både sin profesjonelle og personlige erfaring med barn i sorg. Hun har blant annet vært en av hovedforfatterne bak alle LUBs informasjonshefter om barn og ungdoms sorg (Når de minste sørger, Skolebarn og sorg, Søskenfortellinger og nettsiden Ungdom og sorg). Se også: Barns sorg.

Fra seminarhelg for nylig rammede foreldre

Sorgens innvirkning på samlivet

- Kjærligheten tåler ikke alt. Den tåler absolutt ikke at vi overser den, sa parterapeut og relasjonspedagog Bjørk Matheasdatter i sitt foredrag om sorg og parforhold. Sorg er utfordrende for parforholdet. Bjørk trakk blant annet fram at det er farlig for parforholdet å tolke ting negativt, noe som lett skjer når vi er i sorg, sover dårlig og er sliten. Hun utfordret deltagerne til å ta vare på kjærligheten.

- Kjærligheten er som et bål. Hvis vi ikke passer på den, vil den kunne brenne ned som ved. Hva er deres vedkubber?

Se også: Parforhold etter tap av barn

Bjørk Matheasdatter holder foredrag 

Fru Grub Ling - Engergityven

LUB-medlem/kognitiv terapeut Lise Falang-Petterson og fagsjef/kognitiv terapeut Trine Giving Kalstad lærte bort noen selvhjelpsmetoder for grubling og bekymring, som er vanlige plager blant sørgende. I sorg er det viktig å ta vare på seg selv, og vite noe om hva man kan gjøre når sorgen blir altoppslukende.

- Det jeg gir fokus vokser og blir større. Jeg kom til et punkt hvor bekymringen for mine andre barn tok overhånd. Da måtte jeg ta et valg, det kostet mye, men ga meg enda mer, sa Petterson.

Se også Selvhjelpsmetoder - hvordan håndtere vansker og plager etter tap av barn.

Fra seminarhelg for nylig rammede foreldre
Trine og Lise snakker om hvordan man kan hjelpe seg selv i sorgen.
Fra seminarhelg for nylig rammede foreldre
Det var godt med tid til gruppesamtaler i løpet av seminarhelgen.

Ny graviditet etter å ha mistet

Line Christoffersen holdt foredrag om det å tørre, ville, bli eller ikke kunne bli gravid igjen, et tema som berører sterkt når man har opplevd å miste et barn. Line har både forsket på tematikken og har personlig erfaring som hun delte åpenhjertig og med en god porsjon selvironi.

Se også: Å få barn igjen etter å ha mistet og informasjonsheftet Nytt svangerskap etter tap av barn.

Line Christoffersen holder foredrag

Gode tilbakemeldinger

Dette var 7. gang denne seminarhelgen er blitt arrangert. Alle seminarene blir evaluert av deltakerne slik at vi kan gjøre det stadig bedre. Tilbakemeldingene tyder på at deltakerne er svært godt fornøyd med årets seminar. Vi håper dette betyr at de aller fleste har fått godt utbytte av helgen, at de har fått med seg nyttige erfaringer, verktøy og kontakter som vil være til hjelp videre i sorgprosessen.

LUB vil prioritere å arrangere seminarhelg for nylig rammede foreldre også i framtiden.