Påmeldingen åpner i mai. Alle foreldre som mottar oppfølging fra LUB, vil få invitasjon på e-post så snart påmeldingen åpner.

Det å treffe andre i lignende situasjon gir håp og styrke.

Mål for seminaret:

  • Å skape en trygg møteplass for foreldre som har mistet barn relativt nylig og for en tid tilbake
  • Legge til rette for at nylig rammede foreldre kan etablere et nettverk med hverandre
  • Skape en arena der kontaktpersoner (frivillige sorgstøttepersoner) treffes til gjensidig støtte og erfaringsutveksling
  • Seminarhelgen gir mulighet til å normalisere og få bekreftelse på vonde og vanskelige følelser, samtidig som du får hjelp til å lære å leve med sorg og savn.

Helgens innhold

Det vil være foredrag om ulike sorgrelaterte tema og rikelig med tid til samtaler i små og større grupper. Noe av helgens program vil være delt mellom nylig rammede foreldre og LUBs kontaktpersoner (frivillige medarbeidere). Selv om det er relativt tett program, gis det god tid til å få snakket sammen og hvile. Det er fine turmuligheter rundt hotellet.

Erfaring tilsier at det kan være ok å ha fri fra jobb på mandag da man kan kjenne seg sliten etter en slik helg.

Hvem kan delta?

  • Alle som har mistet barn de siste to årene (regnet fra når helgen arrangeres) og som er medlem i LUB. Du kan komme alene eller sammen med din partner. Det er ikke anledning til å ta med barn. Det er ok at gravide melder seg på.
  • Kontaktpersoner (frivillige medarbeidere) i LUB. 

Vilde, Line, Marianne og Trine fra LUBs kontor i Oslo vil også være til stede.

Antall deltakere

Det er plass til rundt 60 rammede foreldre og inntil 20 kontaktpersoner. Om det blir fullt er det mulig å stå på venteliste. Du vil umiddelbart få en automatisk bekreftelse på at din påmelding er registrert. I august/september vil alle påmeldte få tilsendt mail med detaljinformasjon vedr reisebestilling etc. Rombestilling på hotellet ordnes av LUB. Dere ordner selv med bestilling av reise, etter at deres påmelding er bekreftet i egen mail der detaljer om reisebestilling vedlegges. Kun billigste reisemåte blir dekket (utover kr 200,-). 

Fellesskap med andre etterlatte

I LUB kan foreldre som har mistet barn treffe hverandre og føle tilhørighet. Fellesskap med andre etterlatte kan være til uvurderlig støtte når man skal lære seg å mestre sin nye hverdag. Andre finner det godt og meningsfylt å kunne være til hjelp for foreldre som nylig har mistet barn gjennom rollen som kontaktperson eller tillitsvalgt i LUB.

Tidligere arrangement

I oktober 2022 var det 13. gang LUB arrangerte dette seminaret. 

Les om tidligere seminar her: 

På seminar for å lære å leve med sorgen (februar 2022)

Seminarhelg for etterlatte foreldre: – Dette trengte vi! (2019)

Helgeseminar for etterlatte foreldre: - En trøst og trygghet at vi ikke er alene (2018)

Fått verktøy til å håndtere livet etter å ha mistet barn (2017)

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@lub.no eller tlf 22 54 52 00.

Målgruppe: Foreldre som har mistet et lite barn i løpet av de siste par årene. Deltakelse forutsetter medlemskap i LUB.

Arrangør: LUB

Pris: I 2022 var egenandelen 600 kr. pr. pers. (inkl. kost og losji, samt dekker reiseutgifter over 200 kr. pr. pers.)

Påmelding kontaktpersoner

Det er egen påmelding for kontaktpersoner.