I dag, 9. november 2015, er det 30 år siden LUB ble stiftet i Trondheim av foreldre som hadde til felles å ha mistet et barn i krybbedød. Foreningen ble kalt Landsforeningen til støtte ved krybbedød. Det var midt i den såkalte krybbedødsepidemien med over 100 krybbedødstilfeller årlig. I 1989 toppet det seg med 145 dødsfall. Ønsket om å forstå hvorfor ga foreningen en stor drivkraft til å samle inn penger til forskning og samarbeide med de beste fagpersonene på feltet for å kunne forebygge disse dødsfallene.

Den store snuoperasjonen

Snuoperasjonen fra mage- til ryggleie for spedbarn som startet i 1989, har reddet mange liv. Se også Mageleie som risikofaktor for krybbedød. I løpet av to år stabiliserte krybbedødstallene seg på 35-40 tilfeller årlige. LUB mente potensialet for ytterligere nedgang var stort dersom alle nybakte foreldre ble nådd med forebyggende råd.

I 1999 startet LUB informasjonsskampanjen Denne siden opp. Alle fødeavdelinger har siden delt ut denne siden opp-bodyen til nyfødte. Kampanjen har bidratt til ny halvering av krybbedødstallene (13- 23 barn årlig).

13 krybbedøde i 2014 - fortsatt en gåte

I 2013 var den laveste forekomsten av krybbedød hittil, med kun 8 registrerte tilfeller. Nylig publiserte tall fra Folkehelseinstituttet for 2014 viser at forekomsten er oppe i 13 tilfeller igjen, hvorav 2 barn var over 1 år gamle. LUB fortsetter arbeidet for å forstå hvorfor barn dør i krybbedød, med fortsatt støtte  til forskning som kan føre til at krybbedødsgåten en dag blir løst. Fortsatt er krybbedød uforklarlig, diagnosen innebærer at man ikke finner noen årsak til dødsfallet. Vi vet imidlertid mye om hva som gir økt risiko for krybbedød, og vil fortsette å arbeide for at denne kunnskapen når ut til alle nybakte foreldre. Se viktige råd om hvordan forebygge krybbedød her.

Til kamp mot dødfødsler

I 2014 døde 262 barn i dødfødsel i Norge. Dette var høyeste dødfødseltall siden 2008. Det er stort behov for mer kunnskap om hvorfor dødfødsler skjer og hva som kan gjøres for å forebygge. Se Forebygging av dødfødsler. I LUB er dette en prioritert målsetting. Nå jobber vi særskilt for at gravide blir bedre rustet til å følge med på daglig aktivitet i magen, se Gi graviditeten daglig oppmerksomhet. Det ligger et stort forebyggingspotensialet i å oppdage mindre fosteraktivitet slik at tettere oppfølging kan iverksettes tidlig nok.

Vi fortsetter å jobbe for vårt hårete mål: Ingen barn skal dø! Samtidig skal vi fortsette å  jobbe for at alle som opplever å miste et lite barn skal få den støtte og hjelp de trenger. Vårt andre store mål er at ingen skal måtte stå alene i sorgen over et elsket barn. Nettopp sorg og sorgstøtte var tema for 30-årsmarkeringen som ble lagt til 15. oktober, den internasjonale minnedagen for barn som døde tidlig i livet, da LUB arrangerte åpent miniseminar om sorg på Litteraturhuset i Oslo.

Milepæler i LUBs historie:

1985 Landsforeningen til støtte ved krybbedød stiftes i Trondheim 9. november

1986 Første tildeling fra forskningsfondet (17000 kr) :

  • Forskning på krybbedød, dødfødsler og sorg
  • Pr 2015 36,5 millioner utdelt

1987 Fagrådet opprettes

1990 Første sorgstøttekurs for frivillige (kontaktpersoner) :

1991 Krybbedødspermen - mottak og oppfølging av barns død

1999 Denne siden opp-kampanjen starter

2005/2006 Foreningen utvider formål og blir Landsforeningen uventet barnedød

2007 Første landsdekkende mestringsseminar for nyrammede foreldre

  • Ny seminarhelg for nyrammede arrangeres 13.-15. november 2015

2010 Endelig innføres dødsstedsundersøkelser ved uventet død hos barn under 4 år

2014  LUBs 17. informasjonshefte om sorgstøtte utgis: "Når de minste sørger"

2015 LUB kurser landets fødeavdelinger i psykososial oppfølging.
Presentasjon av:

  • Informasjonsfilmen "Stille fødsel" om å miste barn i mors liv
  • Nye fagprosedyrer ved dødfødsel (LUB er første frivillige organisasjon bak en fagprosedyre)
i

Foto: Lillian Andersen / www.lilumina.no