Ved å gi faste månedlige gaver til LUB, kan du bli en verdifull støttespiller for LUBs arbeid innen forebygging og sorgstøtte. Sammen kan vi bidra til at flere barn får vokse opp. Og sammen kan vi bidra til at rammede familier finner fram til et godt liv igjen.