Med en testamentarisk gave til LUB vil du bidra til forsknings- og forebyggingsarbeid som har som mål å forhindre at barn dør i mors liv, i forbindelse med fødselen og i sped- og småbarnsalder. Du vil også bidra til at LUB kan følge opp familier som har mistet barn med viktig hjelp og støtte.

Mange tror at man må testamentere bort store summer for at det skal bety noe, men alle bidrag, små og store, er med på å gjøre en forskjell. En testamentarisk gave går uavkortet til foreningens arbeid.

Tusen takk for at du vurderer å støtte LUB i ditt testament!

Har du spørsmål om testament?

Vi svarer gjerne hvis du har spørsmål rundt det å testamentere en gave til LUB. Ta kontakt med generalsekretær Trond Mathiesen, tlf. 957 33 273 / trond@lub.no.
 

Om arv og testament

Ved å skrive et testament kan du sørge for at din formue og eiendeler tilfaller den eller de du ønsker.

Arveloven har klare regler for hvordan arven skal fordeles. Dersom du er gift og/eller har livsarvinger (barn/barnebarn) er det begrensninger for hvor mye du kan testamentere over.

Personer som ikke har ektefelle eller livsarvinger, kan opprette et testamente for alt de eier og fritt testamentere hele sin formue til den eller de man ønsker, også til organisasjoner. Dersom du ikke har fettere/kusiner eller nærmere slekt, og ikke skriver testament, går arven automatisk til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Å sette opp et testament trenger ikke være vanskelig, og du kan skrive det selv. For at et testament skal være gyldig i både form og innhold må riktignok visse formalkrav følges. Det kan derfor være fornuftig å søke bistand fra advokat.
Les mer på Det gode testament: Hvordan opprette et testament?

LUB er med på et initiativ for å fremme åpenhet om arv og testament

 

Sammen med 40 andre medlemmer av Norges Innsamlingsråd ønsker LUB å bidra til økt bevisstgjøring og større åpenhet om arv og testamentariske gaver. Besøk gjerne Det gode testament for råd og veiledning om opprettelse av et testament, og informasjon om hvorfor du bør skrive et testament.

 

Sammen har vi også utviklet filmer og annonser som vises i magasiner og på nett. Her møter vi mennesker som snakker åpent om de ulike aspektene ved arv – og fordelene ved å inkludere sine nærmeste i denne praten.