Produktene selges til priser som ligger over markedsverdi, dette for å kunne gi 20 prosent av omsetningen til LUB.

Med slike kjøp kan bedrifter bidra med viktig økonomisk støtte til forskning og forebyggingstiltak der målet er forhindre dødfødsler, krybbedød og andre uventede dødsfall blant små barn. I tillegg anvendes inntekter fra bedrifters støttekjøp til LUBs sorgstøttearbeid overfor familier som har mistet barn. 

Om dette er aktuelt for din bedrift, ta gjerne direkte kontakt med Organisasjonhjelpen på epost.