En minnegave kan bidra til å skape mening ut av noe så meningsløst som det et barns dødsfall er. Ved å hedre det døde barnet med en minnegave bidrar du til forebygging av nye dødsfall og omsorg overfor familier som har mistet barn. En minnegave kan også øremerkes forskning.

Tusen takk for din minnegave!

Pårørende

Vi trenger informasjon om pårørende for å kunne fortelle dem om gaven.

Giver