Hva er blodpropper i morkaken?

Blodpropp kan oppstå i blodårer ved feil sammensetning av blodet, eller ved forandring eller skade i blodåreveggen. Blodproppen kan stoppe blodstømmen helt eller delvis og fører da til surstoffmangel i vevet (sirkulasjonsforstyrrelse). Morkaken (placenta) er en del av fosteret, med barnets/fosterets blodårer. Den mottar sin blodforsyning fra morens blodårer, som derved sørger for ernæring og surstoff til barnet, samt fjerner avfallsstoffer. På mange måter er morkaken barnets lunger og nyrer. Blodpropper, som fører til sirkulasjonsforstyrrelser i morkaken, kan være enten i barnets eller i morens blodårer. I verste fall fører blodproppene til at deler av placentavevet (morkakevevet) dør (placentainfarkt).

Hvor vanlig er blodpropper i morkaken?

Blodpropper er den vanligste årsak til morkakesvikt. Aller hyppigst er blodpropper i morens blodårer. Dette kan vi se i 19 til 75 prosent av placenta fra barn som er for lite i vekst (vekstrestriskjon) eller/og som døde i livmoren. Tallene spriker fordi man ikke er internasjonalt enig om kriteriene for å stille diagnosen. Blodpropper i barnets blodårer i selve morkaken er sjeldne og forekommer i ca. 3,5 prosent i morkake fra vekstretarderte eller/og dødfødte barn.

Hvor høy er risikoen om det oppstår slike blodpropper?

Morkaken har stor reservekapasitet. Det kan derfor være store forandringer i morkaken på grunn av blodpropp uten at barnet dør, men morkaken og barnet vil da ofte være mindre enn normalt (vekstrestriksjon). Risikoen for at barnet dør på grunn av blodpropp i morkaken avhengiger av hvor mye som er igjen av normalt placentavev (morkakevev) samt hvor i morkaken skaden skjer. Forandringer sentralt i morkaken er farligst. Vi vet også at akutte blodpropper som tetter blodåren helt kan være veldig farlige, tilsvarende blodpropper i hjertets kransarterier. I begge tilfeller fører de til at en del av organet dør (infarkt).

Hva er årsaker til blodpropp?

En vanlig årsak til blodpropp i morkaken er sykdom med blodåreforandringer hos mor fra før hun ble gravid, som høyt blodtrykk, autoimmun sykdom og diabetes. I tillegg kan det være nyoppståtte blodåresykdommer hos mor, som svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Blodpropp i barnets kar kan også oppstå på grunn av en arvet blodsykdomsrisiko, infeksjon eller som følge av sirkulasjonsforstyrrelser i morkaken på grunn av blodpropper i mors blodårer.

Er det mulig å oppdage blodpropp i morkaken under svangerskapet?

Ja, hvis barnet ikke vokser som det skal, noe man ser på ultralyd, kan man få mistanke om at morkaken svikter av en eller annen grunn. En kan da undersøke blodstrømmen i blodårene i navlesnoren, morkaken og i barnet ved Doppler flow undersøkelser. Det er imidlertid mye vanskeligere å oppdage blodpropp i barnets blodårer inne i morkaken. Dersom blodforsyningen i morkaken blir dårlig, vil barnet kunne reagere på dårligere surstofftidskudd ved å forandre sparkemønsteret og mange ganger ligge helt stille (lite liv).

Hvilken behandling finnes dersom blodpropp har oppstått i morkaken?

Blodpropp hos mor behandles med blodfortynnende medikamenter, som forhindrer flere blodpropper. Hvis barnet er lite eller viser lite liv, forløser man før termin. Finner man i placentaundersøkelsen ut at det er blodpropper i barnets blodårer, bør barnet og foreldrene undersøkes for blodsykdommer som gir øket risiko for blodpropputvikling, og eventuelt følges opp med relevante medisiner etter fødselen.

Hvordan kan man forebygge blodpropp?

Kvinner som har fått påvist placentaskade (infarkt/ sirkulasjonsforstyrrelser) på grunn av blodpropp i mors blodårer, kan i neste svangerskap behandles med blodfortynnende medikamenter. Røyking kan bidra til blodpropp, så mor bør oppfordres til røykeslutt i svangerskapet.


Av: Gitta Turowski, overlege og forskningsstipendiat, Oslo universitetssykehus
 

Se også: Morkakesvikt