På vegne av landsstyret inviteres medlemmer til å delta på landsmøtet i Bergen helgen 26.-28. april. Vestland fylkeslag er vertskap for landsmøtet, som avholdes på Scandic Bergen City.

Alle som ønsker å delta må melde seg på senest fredag 8. mars. Deltakelse forutsetter at kontingenten for 2024 er betalt.

i

Rammer for landsmøtehelgen

  • Fredag 26. april: Formøte/miniseminar kl. 17. Middag kl. 20.00.
  • Lørdag 27. april: Landsmøtet starter kl. 09.00. Felles middag på kvelden.
  • Søndag 28. april: Landsmøtet avsluttes kl. 14.00.

Ettersom de fleste deltakerne uansett må ankomme fredag 26. april, vil vi arrangere et formøte/miniseminar på fredag med oppstart kl. 17.00. Mer informasjon kommer. 

Sentrale saker på landsmøtet er årsberetning, årsregnskap, mål- og tiltaksplan, budsjett og valg til landsstyre og valgkomité. Eventuelle innkomne forslag må også behandles. I tillegg blir det programposter som er relevante for LUBs fylkeslag og frivillige. Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling mellom fylkeslagene og deltakerne. I løpet av helgen vil det også bli en minnestund.

Forslag om saker til behandling

Medlemmer og fylkeslag kan fremme forslag om saker til behandling på landsmøtet. Fristen for innsending av forslag er fredag 8. mars. Forslag sendes pr. e-post til landsstyret v/hovedkontoret (post@lub.no).

Utdeling av frivillighetsprisen ”et hjerte av gull”

I LUB finnes det mange engasjerte mennesker. Med prisen «Et hjerte av gull» ønsker vi å hedre en frivillig som kan vise til bemerkelsesverdig innsats i LUB. Dersom du eller fylkeslaget ønsker å foreslå en kandidat må dette gjøres senest fredag 8. mars. Se Statutter LUBs frivillighetspris (PDF, 78KB)

Valg til landsstyret

På landsmøtet skal nytt landsstyre velges (fem styremedlemmer og to varamedlemmer). Forslag på kandidater formidles direkte til valgkomiteen:

Også ny valgkomité  og revisor skal velges på landsmøtet.

Delta som delegat eller observatør?

Fylkeslagene får informasjon om hvor mange delegater hvert fylkeslag kan stille med. Ta kontakt med ditt fylkeslag om du ønsker å delta som delegat. Én kontaktperson fra fylker uten fylkeslag kan stille som delegat. Dette gjelder kun Buskerud. Øvrige deltakere får observatørstatus.

Priser

Delegater: LUB dekker reise og opphold. Unntak: enkeltromstillegg på kr. 395,- pr. døgn.

Observatører må bekoste reise- og oppholdsutgiftene selv, alternativt kan fylkeslaget dekke hele eller deler av dette. Ta kontakt med ditt fylkeslag for å avklare om dette kan være aktuelt.

Prisene for kost og losji (for observatører) er:

Helpensjon fredag til søndag: kr 4070,- kr i enkeltrom og kr 3280,- i dobbeltrom.

For ikke-boende observatører koster middag på fredag kr. 375 og på lørdag kr. 495. I tillegg koster dagpakke kr. 610,- pr. dag (inkl. lunsj, kaffe/te og pausebuffet).

Reisebestilling for delegater

LUB dekker reiseutgiftene forutsatt at hele reisen foregår på billigst mulig måte. Se LUBs Retningslinjer for bestilling av reiser og dekning av reiseutgifter (PDF, 587KB).

Ta hensyn til programtidene for landsmøtehelgen ved bestilling av flybilletter. Planlegg også med hensyn til reisetiden mellom Bergen lufthavn og sentrum. Bybanen, som er billigst, tar ca. 45 minutter, mens flybussen bruker ca. 30 minutter. Delegaters utgifter til taxi fra/til flyplass vil bli refundert dersom det er billigere enn flybuss (flere som deler taxi). Dersom det blir dyrere, blir det refundert kun inntil prisen for en flybussbillett per person.

Vi ber delegatene om å vektlegge pris ved valg av flyvning, og utviser fleksibilitet med hensyn til avreisetidspunkt. Samtidig har vi selvsagt forståelse for at total reisetid har betydning. Undersøk priser og hvilke muligheter som finnes med Norwegian, SAS og Widerøe!

Hver enkelt bestiller sine egne fly- eller togbilletter, enten ved å legge ut selv eller ved å benytte reisebyrået Berg-Hansen, som LUB har avtale med. Se nevnte retningslinjer over for fremgangsmåte. Husk at tidlig bestilling ofte gir lavere priser, så ikke drøy med å bestille.

Observatører kan ikke bruke reisebyrået Berg-Hansen med mindre dette er godkjent fra hovedkontoret.

Velkommen til Bergen!

Deltakelse på årets landsmøte gir deg innsikt og innflytelse på foreningens virksomhet. Det blir rikelig anledning til å diskutere og utveksle erfaringer, og det er også en sosial begivenhet der man kan treffe andre med et sterkt engasjement. En landsmøtehelg oppleves gjerne både inspirerende og motiverende. Ta derfor turen til Bergen!

Ta kontakt med hovedkontoret dersom du har spørsmål.

PS! Program, sakspapirer og praktiske opplysninger sendes påmeldte deltagere og alle fylkeslag senest 12. april.

Jeg stiller som
 
 

LUB dekker reise og opphold for delegater (unntak: enkeltromstillegg).

Ankomsttidspunkt
 
 

For dere som vil bo på hotellet med full pensjon
 
For dere som vil bo privat
 
 
 

Samtykke til fotografering