Sorggrupper.no

Nettportal med oversikt over sorggrupper i hele Norge.

Familievernkontor

Et lokalt gratis tilbud til mennesker og familier med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Tilbudet er gratis. Se også artikkelen: I de sørgendes tjeneste – på familievernkontoret.

Klinikk for Krisepsykologi i Bergen

Tilbyr oppfølging til foreldre, søsken og besteforeldre i sorg og krise. Både individuell behandling og samtalegrupper under veiledning av psykolog.

Sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus (Ahus)

Sorgbehandling poliklinikk er et faglig senter og en møteplass for barn, ungdom og voksne som opplever tap ved uventet død. Tilbudet omfatter individuelle samtaler, parsamtaler eller ulike former for sorggrupper. Henvisning fra fastlege kreves.

Oslo universitetssykehus: Sorgstøttegrupper for barn og ungdom ved Lærings- og mestringssenteret

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn grunnet både sykdom og brå dødsfall. Tilbudet omfatter familiesamtaler, Individuelle samtaler, samarbeid med barnehager og skoler og sorggrupper for barn og ungdom i alder: 3-6, 7-10, 11-13, 14-18. Drives av Lærings- og mestringssenteret - barn.
Kontaktinfo sorgstøtte: sorsto@ous-hf.no

Fransiskushjelpen (Oslo) – Sorgtjenesten

Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Etterlatte får mulighet til å delta i sorggruppe for bearbeiding av sorgen. Alle blir tilbudt en innledende individuell samtale før eventuell gruppe. Noen gis tilbud om flere individuelle samtaler.

Senter for stress- og traumepsykologi, Oslo

Klinikk Partum i Oslo, Asker, Molde, Trondheim, Jessheim og Haugesund.
Psykologer med ekspertise på kvinnehelse, svangerskap og småbarnstid. Tilbyr også digital samtale. Medlemmer av LUB får 10 % rabatt på digitale samtaler med psykologspesialist Anne Stilloff som har mye erfaring med å støtte foreldre som opplever å miste et barn i fosterlivet, ved fødsel eller senere i livet

Institutt for tokologi og familiepsykologi, Oslo (tokologi = fødselsvitenskap)