Sorggrupper.no

Nettportal med oversikt over sorggrupper i hele Norge.

Familievernkontor

Et lokalt gratis tilbud til mennesker og familier med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Tilbudet er gratis. Se også artikkelen: I de sørgendes tjeneste – på familievernkontoret.

Klinikk for Krisepsykologi i Bergen

Tilbyr oppfølging til foreldre, søsken og besteforeldre i sorg og krise. Både individuell behandling og samtalegrupper under veiledning av psykolog.

Sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus (Ahus)

Seksjon for sorgstøtte er et faglig senter og en møteplass for barn, ungdom og voksne som opplever tap ved uventet død. Tilbudet omfatter individuelle samtaler, parsamtaler eller ulike former for sorggrupper. Henvisning fra fastlege kreves.

Oslo universitetssykehus: Sorgstøttegrupper for barn og ungdom ved Lærings- og mestringssenteret

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn grunnet både sykdom og brå dødsfall. Tilbudet omfatter familiesamtaler, Individuelle samtaler, samarbeid med barnehager og skoler og sorggrupper for barn og ungdom i alder: 3-6, 7-10, 11-13, 14-18. Drives av Lærings- og mestringssenteret - barn.
Kontaktinfo sorgstøtte: sorsto@ous-hf.no

Fransiskushjelpen (Oslo) – Sorgtjenesten

Sorgtjenestens viktigste oppgave er å gi hjelp og veiledning i forbindelse med sorg etter dødsfall. Etterlatte får mulighet til å delta i sorggruppe for bearbeiding av sorgen. Alle blir tilbudt en innledende individuell samtale før eventuell gruppe. Noen gis tilbud om flere individuelle samtaler.

Senter for stress- og traumepsykologi, Oslo

Klinikk Partum i Oslo, Asker og Molde
Psykologer med ekspertise på kvinnehelse, svangerskap og småbarnstid. tilbyr også digital samtale.

 

https://www.vg.no/nyheter/i/rl9M43/skriveterapi-etter-babydoed-har-gitt-meg-nytt-haap?fbclid=IwAR1D010C5McFMp4XFzg3kyY72BKAKH8C6qzfDwL1lARM5hir5ZuOSwWr1p0

Institutt for tokologi og familiepsykologi, Oslo (tokologi = fødselsvitenskap)