Mange kjenner på svik og skam overfor den døde. Samtidig gnager skyldfølelsen overfor den som lever.

Å få og miste – samtidig

Det er en krevende og vond balansegang å skulle glede seg over dem du har og samtidig sørge over den eller de du har mistet. Du kan føle at du sviker ditt døde barn fordi du gleder deg over den som lever. Skyldfølelse overfor ditt levende barn kan gnage fordi du sørger over den døde. Mange foreldre forteller om sterke kontraster og konflikter. Noen merker at sorgen blir satt på vent, andre klarer ikke å glede seg over de som lever. Det er en følelsesmessig berg- og dalbane.

Dette er ofte forhold som folk rundt deg ikke helt klarer å forstå eller anerkjenne dybden av. Derfor oppleves det å miste en tvilling eller flerling som en ensom sorg. For mange er det viktig å få snakke om det døde barnet. På den måten kan du også gi rom for å kunne forholde deg mer «ærlig» til barnet som lever.
 

Hvordan snakke med tvilling/flerling-søsken?

Barn som har mistet sitt tvilling- eller flerlingsøsken har godt av å få vokse opp med et naturlig og åpent forhold til sitt døde søsken. For mange vil dette være en betydningsfull søskenrelasjon som de er opptatt av. Vær derfor ærlig overfor barna og involver dem i familiens tapshistorie. Fortell om søsken som er døde og svar på de spørsmålene som måtte komme. Det er aldri for tidlig å involvere barna. Det barnet spør om er barnet klar for å få svar på. Vær ærlig og konkret, og vurder selv hvilke detaljer som er viktig å ta med eller utelate. Slik oppfordres barna til å stille spørsmål og sette ord på følelser i forhold til sorg, savn og død. Ditt barns tillit avhenger av din åpenhet og ærlighet.

Mange barn (og voksne) setter stor pris på å ha et bilde av begge/alle barna – gjerne barna sammen med foreldrene. Dette viser familietilhørighet og gir barna sin egen plass i relasjonen til den døde.

Barna kan også vise sterke følelser, som sinne eller skyldfølelse overfor tvillingen/flerlingen. Opplevelsen av å ha blitt sviktet skaper sorg og savn, og noen blir sinte på foreldrene som ”lot” den andre tvillingen dø. Dette er vanlige reaksjoner. Ta barnet og deres følelser på alvor, åpne opp for samtale, undring og spørsmål. Det er viktig å anerkjenne disse følelsene og hjelpe barnet til å håndtere dem. Det å få treffe andre eller lese om andre som også har mistet søsken er for mange til støtte og hjelp.
 

Ta imot hjelp

Flerlingeforeldre som mister barn bør få hjelp til å takle egne følelser, men også følelser som kan oppstå hos søsken. Tapet kan føre til bitterhet eller avvisning. Noen føler frykt for sikkerheten til det gjenlevende barnet, mens andre er ute av stand til å glede seg over barnet som lever. Andre bekymrer seg for at det gjenlevende barnet er ensomt. En følelse av sjalusi overfor andre tvillingforeldre er heller ikke uvanlig.
 

Kontrastfylte merkedager

Foreldre vil stadig bli minnet om det døde barnet. Særlig vanskelig kan merkedager som fødselsdag, 1. skoledag, konfirmasjon og lignende være. Da forstørres gleden og sorgen over at det egentlig skulle vært en til.

Les mer om det å miste en tvilling eller flerling: