Du er alene om å måtte ta deg av eventuelle søsken som sørger, og du står alene i alle de vanskelige valgene og alt det praktiske som må ordnes i forbindelse med gravferden og i tiden etter.

Det sosiale nettverket blir spesielt viktig for deg som er alene. De fleste trenger minst én fortrolig i en sorgprosess. Det krever mot å involvere andre i sin smerte og sorg, men det kan være avgjørende å ha noen å støtte seg til over tid. Involver noen nære personer i avskjeden med barnet og i sorgen, da vil de kunne forstå mer og bli bedre rustet til å støtte og hjelpe deg i den vanskelige tiden som kommer.

Det er også viktig at du tar i mot tilbud om hjelp og støtte både fra profesjonelt hjelpeapparat og fra ditt nettverk, men vær samtidig tydelig på hva du trenger og hva du ikke har behov for.

Livet mitt raste sammen da jeg fikk beskjeden om at Kristoffer var død. Jeg følte meg konstant ensom i min sorg og følte at ingen kunne fortelle meg noe om det å være aleneforelder i en slik situasjon. Jeg oppdaget hele veien at de fleste instanser slet med å håndtere det at et lite barn var gått bort, og at det ble ekstra vanskelig å møte meg i min rolle som alenemor. Det tok enormt med energi, det å være ”alene” hele tiden.

 

Mor, mistet sønn i krybbedød.