Barn under 5-6 år

For små barn er det vanskelig å oppfatte døden som permanent. De kan veksle mellom å vite at den døde ikke kommer tilbake fordi vi som voksne forteller dette, og fordi de erfarer at han/hun ikke er til stede. Det er uklart for de små barna at døden er endelig, mange tror de døde kan vende tilbake. Over tid erfarer barna at døden er permanent fordi endringen er endelig.

Barna trenger konkret informasjon om hva som skjer når vi dør og og hva som kommer til å skje med den døde etterpå. Bilder, besøk på gravplassen og deltakelse i syning og gravferd hjelper dem å forstå.

Barn i førskolealder er svært sårbare for adskillelse. Spesielt de yngste vil kunne oppfatte enhver form for atskillelse som et mulig nytt tap.

De minste barna har vansker med å forstå abstrakte forestillinger. Fireåringen som for eksempel blir fortalt at «Anne er hos Jesus» samtidig som hun er begravet, kan ha vansker med å forstå dette. Vi vil derfor anbefale å ta hensyn til dette og være konkrete i samtale med barna.

Større barn 5-10 år

Barn mellom fem og ti år utvikler gradvis en forståelse av at døden er endelig. Både kognitive endringer og stadig nye erfaringer bidrar til ny kunnskap. Etterhvert forstår de også døden som uunngåelig og at den kommer til å gjelde alle.

Som de yngre barna, trenger de konkret informasjon om hva som skjer når vi dør og hva som kommer til å skje med den døde etterpå.

Barn over 10 år

Først når barna er i 10 årsalderen vil deres forestillinger om døden bli mer abstrakte, slik vi kjenner dem hos voksne. Dette innebærer at de reflekterer over hva som skjer etter døden.