Jeg, Gunnar, husker at jeg får holde den lille og bære ham en runde i stuen. Det er en usigelig følelsesladd opplevelse for meg.