Maria og Amund er bevisst på at de ønsker å vise fram Kristoffer slik som han er.