I tankene kan vi være mange steder på en gang, men kroppen kan bare være ett sted om gangen. Pusten er derfor et viktig hjelpemiddel til å komme ut av kvernetanker og tankestøy, i tillegg til at det demper angst og uro  Å være oppmerksom på pusten din hjelper deg både til å være mer til stede her og nå, og det demper stress, angst og uro.

Å puste i forkant er en måte å gjøre det på:
Pust firkant
 

Sitt godt med beina i gulvet. Pustrolig inn, hold pusten i 3-5 sekunder og pust rolig ut igjen. Vent 3-5 sekunder før du puster rolig ut igjen. Tenk gjerne at du lager deg en firkant og gjenta prosedyren noen ganger.