Av: Psykolog Atle Dyregrov

Tankestoppingsmetoden har vært brukt for å stoppe tvangstanker, og det er nettopp et tvangspreg som ofte karaktiserer de tankene som entrer hodet, slik at en ikke blir kvitt dem. Det betyr at det er en form for automatiske tanker som har festet seg hvor de samme tankebanene gjentar seg uten at en har kontroll med dem.

Ved tankestoppingsmetoden ønsker en å bygge nye automatiske tanker, dvs. at en først etablerer en mottanke til den ubehagelige tanken som er plagsom, og at en så gjentar denne så ofte at en til slutt automatisk tenker mottanken uten at en behøver å tenke på å gjøre det.

Hvordan utføre tankestoppingsmetoden:

Hent frem og si til deg selv den tanken som er plagsom og stadig tilbakevendende. Når du har hentet den frem, rop ”stopp” høyt til deg selv (bør praktiseres når det ikke er andre til stede så de ikke begynner å lure på ditt velbefinnende). Ha en erstatningstanke klar som du automatisk skal tenke på, så snart du har ropt stopp. Dette kan enten være et visuelt minne eller det kan være noe som du sier til deg selv, f. eks. ”jeg kan kontrollere tankene mine”, eller ”dette klarer jeg, dette går fint”.

Slike tanker, som kan kalles sterke tanker, er nyttige som en motvekt til de ubehagelige tankene. Du bør trene på denne metoden ved gjentatte ganger å hente frem den plagsomme tanken som kommer, rope stopp til deg selv og så ta inn ”erstatningstanken”.

Når du opplever at den (eller de) plagsomme tanken(e) kommer, er det viktig at du bruker din viljestyrke til å følge denne strategien hver gang den ubehagelige tanken kommer opp, altså rope stopp inne i deg, og så tenke på erstatningstanken.

Dette vil trette hjernen og gradvis etablere en ny tankebane som til slutt blir automatisert. Vi har etablert en rekke slike automatiske tanker som hjelper oss i vår hverdag Det er nok å tenke på hvordan det var for de fleste av oss når vi skulle lære å sykle, hvor vi til å begynne med måtte tenke på hver liten bevegelse for å holde balansen, men etter hvert som vi lærte oss dette skjer det automatisk. De fleste av oss vil når som helst i livet kunne sette oss på en sykkel uten å måtte tenke mye på de forskjellige bevegelsene vi må utføre for å makte å sykle.

Tankestopping som metode krever nok god viljestyrke, men om en mobiliserer den så gir den en ønsket effekt.


Dette er hentet, med tillatelse, fra det som Dyregrov har skrevet og som finnes som informasjon på Klinikk for krisepsykologi sine nettsider krisepsykologi.no.

Se også:

Selvhjelpsmetoder - hvordan håndtere plager og vansker etter tap av barn

Selvhjelpsmetoder (Klinikk for krisepsykologi, Bergen)