Litteratur og filmer om og for barn i sorg

 

Informasjonshefter

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Informasjonshefte, utgitt av LUB, 2014.

Skolebarn og sorg. Informasjonshefte utgitt av LUB, 2007.

Ungdom og sorg. Informasjonshefte utgitt av LUB, 2004 (rev. 2006).

Søskenfortellinger. Informasjonshefte utgitt av LUB, 2012.
 

Artikler/reportasjer

For liten til å sørge?

Bøker til barn

Brenifer, O; ”Hva tenker du om godt og vondt?”, bok om hva som betyr mest for oss i livet, med tegninger og spørsmål til refleksjon. Omnipax, 2005

Brenifer, O; ”Hva tenker du om livet?”, bok med tegninger og spørsmål til undring rundt liv og død. Omnipax, 2005.

Devold, Simon Flem; ”Morten 11 år”, om en gutt som skal dø og hans samtaler om livet og døden med Simon Flem Devold. Illustrert med brev fra barn til Morten gjennom siden “På skråss” i Aftenposten. Cappelen, 1995

Dyregrov, A; «Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden». Gyldendal Norsk Forlag, 2010. Selges av LUB.

Hake, Karin og Piotrowska, M: "Kanskje bestefar er en stjerne?" Omnipax forlag, 2012.

Jonassen, Ida Kinden: "Brune auge". Publica Bok, 2016. Les intervju med forfatteren: Et magisk eventyr om døden

Larsen, Elisabeth Helland (tekst) og Marine Schneider (illustrasjon): "Jeg er døden", 2015, og "Jeg er livet", 2016, Magikon forlag. Les omtale: Vakre bildebøker om døden og livet

Mundy, Michaelene; ”Det er lov å bli sint”, om hvorfor vi blir sinte og hva vi kan gjøre for å få sinnet ut på en god måte”, Libretto forlag, 2003

Newth, Eirik; ”Hvorfor dør vi?”, forklarer alt om det som skjer når vi dør, hvorfor vi er redde for å dø, ulike tanker om liv etter døden osv. Gyldendal, 2005

Nilsson, Ulf og Tidholm, Anna-Clara; ”Farvel, herr Muffin”, tegnebok om et marsvin som dør og om alle ritualene rundt døden. Passer best for barn i småskolen, Mangschou, 2003

Olsen, Kine Mari; "Er du en engel nå, Lillesøster?". En bok om en jente på 3,5 år som har mistet lillesøsteren sin i dødfødsel. Handler om hvordan barn kan oppleve sorg i nære relasjoner, og hvordan voksne kan ta opp de mange og vonde følelsene. Skrevet for barn. Samtidig er målet med boken at den kan oppleves som et hjelpende verktøy for voksne i samtaler og møter med barn i sorg. T. Elvestad forlag, 2021.

Stalfelt, Pernilla; ”Dødenboka”; en bok med tegninger og litt tekst om spørsmål rundt døden. Fin for småskolebarn. Landsbruksforlaget, 2004

Suzanne 8 år; Tenkeboka ”Det blå hjerte”, om å miste mamma i kreftsykdom, Uranus, 2006

Vinje, Kari; ”Pelle og de to hanskene”, om en gutt som mister lillesøsteren sin plutselig og uventet. Tegninger og tekst. Forklarer syning og gravferd på en forståelig måte for mindre barn. Luther forlag, 1999. Selges fra LUB.

Wigand, Molly; ”Det er lov å være redd”, om hvorfor vi blir redde og hva som hjelper, Libretto forlag, 2003
 

Film for barn:

“Bare skyer beveger stjernene”, norsk drama- og familiefilm fra 1998, regissert av Torun Lian. Elleve år gamle Marias lillebror er død av kreft.

”Jeg har ikke gjort leksene mine til i dag, min mor fikk kreft i går.”, film fra flere familier der en av foreldrene får kreft og er under behandling. Må sees sammen med voksne, utgitt av Kreftforeningen.

“Lille søster”, storebror Aleksander Lie (12 år) fremfører sin egen rap om lillesøsteren som døde 2 år gammel da han var 4 år. YouTube (LUB).

"Søsken for alltid", bildefilm fra familietreff med barn som har mistet søsken i sentrum, 2016.

"Tyven, tyven", kortfilm om søskens sorg, 2016
 

Bøker og filmer til voksne:

Seksjon for sorgstøtte ved Ahus, veiledningsfilmer om støtte til barn og ungdom i sorg: Seksjon for sorgstøttes YouTube-kanal

Bugge, K, Eriksen, H, Sandvik, O; ”Sorg”, fagbok om sorg med eget kapitel om barn og ungdom i sorg. Fagbokforlaget 2003.

Bugge og Grelland Røkholt: «Barn og ungdom som sørger». Fagbokforlaget 2009.

Djup, Heidi Wittrup; «Barnehagens betydning nå barn er pårørende» Fagbokforlaget 2009.

Dyregrov, A og Dyregrov, K; «Sosial nettverksstøtte ved brå død». Fagbokforlaget 2007.

Dyregrov, A.; ”Små barns sorg”, omhandler barns reaksjoner, tanker og hvordan voksne kan hjelpe i sorg, Foreldreveiledning, 2007.

Dyregrov, Atle; ”Sorg hos barn, en håndbok for voksne”, omhandler barns sorgreaksjoner og gir praktiske råd om hvordan ivareta barn ved dødsfall. Fagbokforlaget 2006.

Dyregrov, Atle; ”Den lille søvnboken”, gi gode tips for hva barn og voksen kan gjøre så de får sove bedre. Fagbokforlaget 2001.

Dyregrov, Atle; ”Barn og traumer”, gir en innføring i ulike traumer barn kan oppleve og hva de trenger av støtte på lang og kort sikt. Fagbokforlaget 2003

Dyregrov, A; «Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden». Gyldendal Norsk Forlag 2010.

Ekvik, Steinar; ”Tårer uten stemme”, om hvordan forberede barn på ritualene rundt et dødsfall. Verbum 1996.

Johnsen, Iren; "Når venner dør - Hvordan kan vi støtte unge i sorg?". Hva skal du gjøre og si for hjelp unge som mister noen de er glade i? Gyldendal 2023.
 

Kilder:

Erfaringer fra foreldre og barn

Bugge, K, Eriksen, H, Sandvik, O; ”Sorg”. Fagbokforlaget, 2003

Bugge, K og Røkholt, E. G: «Barn og ungdom som sørger». Fagbokforlaget, 2009

Dyregrov, A og Dyregrov, K; «Sosial nettverksstøtte ved brå død». Fagbokforlaget 2007

Dyregrov, A.; ”Små barns sorg”, Foreldreveiledning, Bufetat 2006, sist revidert 2010.

Dyregrov, Atle; ”Sorg hos barn, en håndbok for voksne”. Fagbokforlaget, 2006

Bugge, K, Grelland, E., Schrader, L: Skolebarn og sorg. Informasjonshefte, Landsforeningen uventet barnedød, 2007. Les, bestill eller last ned pdf: Skolebarn og sorg

Røkholt, E.G., Bugge, K.E., Reitan, E.B., Schrader, L. Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Informasjonshefte, Landsforeningen uventet barnedød, 2014.

Bugge, K, Grelland, E., Schrader, L: Ungdom og sorg, Informasjonshefte, Landsforeningen uventet barnedød, 2004 (rev. 2006). 

Ungdom og sorg, nettside (LUB står bak i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, lansert i 2022)

Fagartikler (påbegynt liste)

Yongfu Yu, Zeyan Liew, Sven Cnattingius, et al. "Association of Mortality With the Death of a Sibling in Childhood". JAMA Pediatr. 2017;171(6):538-545. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.0197

Atle Dyregrov, Martin Lytje og Kari Dyregrov. Slik kan skolen ivareta elever som går gjennom dødsfall i nær familie. Utdanningsnytt / Bedre skole 2.2018