Det kan være tøft å ha kolikkbarn som ikke roer seg,  og for slitne foreldre kan det være vanskelig å unngå at barnet sovner i denne vippeinnretningen. Derfor ber vi foreldre være på vakt ved bruk av Babocush. Å sove på magen gir fortsatt stor økt risiko for krybbedød.

Les mer om forebygging av krybbedød.