Tekst: Line Schrader

I 2018 gjennomførte Landsforeningen uventet barnedød (LUB) en stor undersøkelse om spedbarns sovemiljø i Norge, i samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag ved UiO og Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Med god hjelp fra helsestasjoner og foreldrenettverk i sosiale medier nådde undersøkelsen godt ut og vekket stort engasjement blant småbarnsforeldre. I underkant av 5000 foreldre svarte på spørreundersøkelsen.

Portrett Silje OsbergNå er resultatene publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Acta Pædiatrica. Hovedforfatter er rettsmedisiner Silje Oseberg (bilde), mens medforfattere er fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad og rettsmedisiner og leder i LUBs fagråd Arne Stray-Pedersen.

De aller fleste spedbarn sover på ryggen

Undersøkelsen viser at foreldre har fått med seg det viktigste rådet for å forebygge krybbedød, de aller fleste legger babyen til å sove på ryggen. Dette rådet har bidratt til 90 prosent nedgang i krybbedødstilfeller siden krybbedødspandemien på slutten av 1980-tallet da det på det meste døde 150 barn på ett år.

Risikofylt samsoving

Imidlertid ser det ut til at vi ikke har lykkes like godt ut med de andre rådene om trygt sovemiljø, spesielt skorter det på kunnskap og bevissthet om farene som er forbundet med samsoving. Dersom man velger å sove sammen med spedbarnet er det svært viktig å vite hvordan dette kan gjøres på en så forsvarlig måte som mulig. Les rådene for forsvarlig samsoving her.

Nesten tre fjerdedeler av foreldrene som hadde samsovet med spedbarn under seks måneder, rapporterte at de hadde sovet sammen med barnet på en risikofylt måte, for eksempel på en sofa eller stol, eller de hadde røyket eller drukket.

- Det at det er så få soverelaterte døsdfall i Norge er veldig gledelig, men kanskje det også er med på å redusere forståelsen eller bevisstheten omkring risikoen ved samsoving. Og det er dette vi vil understreke betydningen av nå, sier Trine Giving Kalstad.
 

SAMMENDRAG / ABSTRACT

Norske foreldre unngår å legge spedbarn på magen, men deler ofte seng på farlige måter

Mål: Kampanjer for å forhindre mageleie og andre forebyggbare risikofaktorer har redusert forekomsten av plutselig spedbarnsdød/SIDS i Norge betraktelig. Søvnrelaterte spedbarnsdødsfall forekommer fortsatt sporadisk og kan forebygges. Vi studerte spedbarns sovemiljø og om foreldre fulgte råd om trygt sovemiljø.

Metode: Foreldre med spedbarn opptil 12 måneder ble invitert til å fylle ut et online spørreskjema i perioden mai til desember 2018. Det ble offentliggjort av helsestasjoner og på nettsteder og i sosiale medier.

Resultater: Vi mottok 4886 svar og 4150 oppfylte alderskriteriene og ble inkludert. I underkant av to tredjedeler (62,7%) rapporterte rutinemessig deling av seng/samsoving, og denne praksisen var forbundet med økt natt-amming, aleneforeldre og å ha mer enn ett barn. Et lite antall spedbarn under seks måneder ble av og til lagt på magen når de ble lagt ned for å sove (2,1%) og 29,7% ble lagt på siden. Nesten tre fjerdedeler (72,6%) av de 2330 foreldrene med spedbarn under seks måneder rapporterte tidligere høyrisikoatferd, for eksempel å sove sammen på en sofa eller dele seng etter å ha røyket eller drukket.

Konklusjon: Norske foreldre la sjelden spedbarn til å sove på magen. Å dele seng/samsoving var imidlertid vanlig, inkludert høyrisikosituasjoner som røyking, alkoholbruk og sofaer.