Foto: Lillian Andersen fotograflillian.no

Fordi saueullen "står litt opp" kan det danne seg luftlommer rundt barnets ansikt hvor utpustet luft blir stillestående som igjen kan føre til at barnet puster inn "gammel luft" (se også CO2-opphopning og krybbedød). Dette kan så føre til for lavt oksygennivå i barnets blod. Lavt oksygennivå i blodet kan være farlig for barnet, og surstoffmangel kan ende med koma og død (i ytterst få tilfeller).

Noen barn reagerer for sent eller for lite på at de får for lite oksygen. Dette kan være en medfødt genfeil/være arvelig, eller det kan være et resultat av røyking i svangerskapet som blant annet påvirker utviklingen av hjernen, nervesystemet og barnets respirasjonssystem. Barn skal reagere med å gispe etter luft dersom de ikke får nok luft, men enkelte barn klarer ikke å få i seg nok luft når det gisper etter luft. Her kan det være en nedsatt åndedrettsfunksjon som gjør seg gjeldende.

Landsforeningen uventet barnedød har ikke gått så ”hardt ut” med anbefaling om bruk av saueskinn. Dette er fordi det ikke finnes så mye forskning på området. Tidlige studier fra New Zealand har vist at det er økt risiko for krybbedød dersom spedbarnet sover på saueskinn(1), men i flere store krybbedødsstudier er ikke saueskinn nevnt fordi man antagelig ikke har noe informasjon om dette. I USA, ved America Academy of Pediatrics, er det imidlertid blitt laget en revidert liste over anbefalinger om krybbedød i november 2005 hvor de har inkludert at de fraråder foreldre å bruke saueskinn fordi det regnes som "soft bedding" og risikoen som er knyttet til ”soft beddings” som eksempelvis myk madrass.

Det er relativt vanlig å bruke korthårede saueskinn i Norge. Dersom man velger saueskinn, bruk korthåret og kle barnet passe slik at barnet ikke blir for varmt. Dette innebærer blant annet at dersom barnet bruker dyne, så må dynen være lett, og barnet skal ikke sove med lue inne. Uansett er det viktigste rådet at barnet sover på ryggen, og helst i egen seng rett ved siden av mor og fars seng, eller sørg for trygg samsoving!

Litteratur: American Academy of Pediatrics, "The Changing Concept of Sudden Infant Death Syndrome: Diagnostic Coding Shifts, Controversies Regarding the Sleeping Environment, and New Variables to Consider in Reducing Risk", Pediatrics, october10 2005. Se: http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/116/5/1245.