• At mor/far ikke røyker eller snuser*
  • At barnet ikke er født for tidlig
  • At mor/far ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter.
  • At foreldresengen er bred og har en fast madrass
  • Barnet må ha egen liten og lett barnedyne (unngå pute mm)
  • Sørg for at barnet ikke kan trille ut eller falle ned i en sprekk
  • Spedbarnet må ikke sove i mageleie på mors (eller fars) bryst mens hun (han) sover. Den økte risikoen for krybbedød som oppstår når spedbarn sover på magen, gjelder også i denne situasjonen.

Les rådene for trygt sovemiljø på engelsk her.

Les utdypende informasjon: Samsoving - en risikofaktor for krybbedød?

*Les om Røyking og nikotin, samsoving og barnedød