Fylkeslag

LUB er organisert i 11 fylkeslag som dekker 16 fylker (fylkesgrense før 2020). Fylkeslagene arrangerer møteplasser, temakvelder, kurs, familiesamlinger m.m. Vi har tilbud om sorgstøtte over hele landet - også i fylker uten fylkeslag.