Styremedlemmene i LUB Møre og Romsdal lager, med støtte fra Stiftelsen Dam, minnebokser som skal sendes ut til alle sykehusene i fylket i løpet av høsten 2021. Minneboksene skal deles ut på sykehusene til foreldre som mister barn, og inneholder god informasjon og utstyr som skal hjelpe med å skape verdifulle minner.

På bildet har Linda Stevenson, Karete Vatne og Marte Oline samlet seg for å fylle eskene med strikketøy.