Planer for 2024 er ikke bestemt ennå. Mer informasjon kommer etter årsmøtet 22. februar. Her er våre foreløpige planer:

22. februar. Årsmøte, Sandnes

15. oktober - Wave of Light-markering i Kampen kirke, Stavanger. Foreløpig plan.

3. november - Allehelgensdag, markering i Sola Ruinkirke, søndag 5. november.

Julearrangement, november/desember

Følg også med i den lukkede Facebookgruppen LUB Rogaland