Portrett av Mia Svare

Jeg bor i Trondheim med min datter Vera på snart sju år, og jobber som lærer i videregående voksenopplæring. Jeg er veldig stolt over å ha fått vervet som fylkeslagsleder for LUB Trøndelag! Jeg håper, sammen med resten av det fine styret, at vi kan skape gode møteplasser og et trygt rom der vi som har mista barn kan være sammen i sorgen og savnet.

Selv om det for meg har blitt lettere å bære med tida, er jeg fremdeles utrolig takknemlig for å ha mine venner i LUB. De kan jeg snakke fritt med og de forstår hvordan det er å leve med et barn for lite. 

Vi mista vår kjære Matja i 2014. Hun kom stille til verden på termindagen, etter et sunt og fint svangerskap. Det ble starten på et nytt liv for meg, et liv der lys og mørke skulle få nye betydninger. For selv om tapet er vondt, har det gitt meg en dypere forståelse for hva vi mennesker bærer på og er i stand til å bære på.

Mia og Vera på gravplassen til Matja
Mia og lillesøster Vera ved graven til Matja.

Vi har alle historier som knytter oss sammen, og gjennom LUB får jeg ta del i et fellesskap der disse historiene gir støtte, trøst, styrke og håp. 

Jeg har lenge vært kontaktperson i Trøndelag, og har i tillegg vært med på helger for nyrammede foreldre som kontaktperson. Disse helgene har vært viktig for mitt videre engasjement. LUB gjør et så utrolig godt arbeid, både når det kommer til å støtte etterlatte og innen forskning på barnedød.  

I Trøndelag har vi nå et solid og engasjert styre. I tillegg til Wave of Light den 15. oktober, arrangerer vi kransebinding to ganger i året, en lavterskel møteplass og familiedager i klatrepark.

For nyrammede kan terskelen være høy for å delta på arrangementer, men det blir alltid ei fin tid sammen. En av oss fra styret er alltid med og tar ansvar for at alle blir tatt godt imot.

Jeg håper de som blir med i LUB Trøndelag opplever god og varm støtte fra oss og andre medlemmer.