Skrivegruppene vil bli ledet av likepersonene Liv Marie Skaare Baden og Nina Vennevold.

Portrettbilde Liv Marie

Liv Marie mistet sitt første barn, Sebastian, i dødfødsel i 2020. 

Portrett Nina

Nina og mistet sønnen Bjørn på halvannet år i kreft i 2018. 

Liv Marie og Nina har selv deltatt på skrivekurs og bidratt i utviklingen av arbeidsboken.

Skrivegruppa vil følge arbeidsboken Å skrive gjennom sorg: en terapeutisk arbeidsbok for etterlatte foreldre, som er utviklet basert på de fem online skrivegruppene LUB tidligere har gjennomført. Kursdeltakerne vil få tilsendt boka. Boka vil snart publiseres digitalt på lub.no, den kan også bestilles her.

Kurset er del av et forskningsprosjekt ledet av forsker og psykolog Olga Lehmann, som vil veilede kurslederne og ha en inngangssamtale med alle kursdeltakerne.

Første kursdag er på Zoom onsdag 4. september kl. 19:00.  Det blir 7 samlinger. Tidspunkt for de neste samlingene kommer snart.

Påmelding digital skrivegruppe

Hvordan døde barnet/barna
 
 
 
 
 
Har du erfaring med at det å skrive oppleves som godt for deg?
 
Som deltaker på kurset, får du tilbud om inntil tre gratis timer (à 30 minutter) med Olga Lehmann, som har vært prosjektleder i LUB sine skrivegruppene. Disse timer er IKKE terapi, men individuell veiledning på ulike tekster og tilbakemeldingene om hvordan å bearbeide sorg i tekstene. Vil du også delta i dette?
 
 
Kryss av hvis følgende setninger stemmer for deg
 
 
Mottar du terapi eller profesjonell hjelp nå?
 
Har du tidligere mottatt terapi eller annen profesjonell hjelp fra psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionom, diakon, prest, fastlege eller andre etter at du mistet barnet ditt?
 
Har du mottatt eller mottar du likepersonstøtte (støtte fra andre med lignende opplevelse)?