En viktig del av LUBs sorgstøttetilbud er digitale sorggrupper til nye rammede foreldre. Dette har vist seg å være et godt alternativ for mange som ikke har mulighet til å delta i fysiske grupper.

Et viktig mål med digitale sorgrupper, er å legge til rette for fellesskap mellom foreldre med lignende erfaringer, normalisere et bredt spekter av reaksjoner og gi rom og tid til å dele taps- og sorgerfaringer. På samme tid vil vi legge til rette for håp ved å kunne dele erfaringer på hvordan man kan møte store og små utfordringer i den nye hverdagen.

Hvordan fasiliterer vi de gode samtalene og hva er viktige lederoppgaver i digitale sorggrupper? På kurset vil workshopfasilitator Silje Anita Holand dele egne erfaringer og gi av sin verktøykasse fra jobb om det å lede grupper. Hun er også digital sorggruppeleder i LUB og vil formidle erfaringer også fra dette. Det blir flere øvelser i teknikker som kan være nyttige virkemidler for ivaretagende og effektiv ledelse av digitale sorggruppemøter. Det blir god tid til erfaringsutveksling og samtaler.

Programmet:

  • Velkommen
  • Hva du spesielt må ta hensyn til i en digital sorggruppe
  • En velfungerende metode for å lede samtaler
  • Pause
  • Hvordan håndtere utfordringer og avbrytelser på en hensynsfull måte
  • Trene på å ta i bruk nye samtaleverktøy
  • Erfaringsutveksling og oppsumering

Tirsdag 19. mars kl 1800 - 2100 inviterer vi til digitalt kurs for dem som driver eller vil drive digitale sorggrupper i regi av LUB. Det blir foredrag ved likeperson i LUB og workshopfasilitator Silje Anita Holand. Hun har selv ledet digital sorggruppe i regi av LUB og vil dele egne erfaringer og gi av sin verktøykasse fra jobb om det å lede grupper. Vi vil bruke break out rooms, der vi deler dere inn etter om dere driver digitale eller fysiske grupper. Det blir god tid til erfaringsutveksling og samtaler.

Meld deg på

Har du selv deltatt i eller ledet digital sorggruppe?
 
 
 
Skriv svaret på regnestykket (for å bekrefte at du ikke er en robot)