En viktig del av LUBs sorgstøttetilbud til etterlatte foreldre er sorggrupper. Under pandemien startet vi opp med digitale sorggrupper. Dette har vist seg å være et godt alternativ for mange. Gjennom digitale sorggrupper og møteplasser kan LUB nå ut til langt flere med sitt tilbud om et støttende fellesskap. LUB har valgt å fortette med et digitalt sorgstøttetilbud. Men hva skal til for at disse gruppene blir best mulig? Hvordan fasilitere de gode samtalene og hva er viktige lederoppgaver?

Torsdag 9. mars kl 2000-2130 inviterer vi til webinar for dem som driver eller vil drive digitale sorggrupper i regi av LUB. Det blir foredrag ved likeperson i LUB og workshopfasilitator Silje Anita Holand. Hun har selv ledet digital sorggruppe i regi av LUB og vil dele egne erfaringer og gi av sin verktøykasse fra jobb om det å lede grupper. Det blir god tid til erfaringsutveksling og samtaler.

Meld deg på

Har du selv deltatt i eller ledet digital sorggruppe?
 
 
 
Skriv svaret på regnestykket (for å bekrefte at du ikke er en robot)