1. Pårørende må straks tas hånd om ved ankomst og få være i et uforstyrret rom. La dem ikke bli sittende alene mens barnet undersøkes.
   
 2. Dødsbudskapet bør gis av den legen som undersøker, skriver journal og tar nødvendige prøver av barnet. Denne skal uforstyrret være sammen med familien mens de er på sykehuset.
   
 3. La pårørende fortelle om det som har hendt og svar så enkelt og klart du kan på spørsmål. Vær til stede og vis omtanke. Unngå unødvendige detaljer om krybbedød på dette tidspunkt, men utdyp svarene dine i senere møter.
   
 4. Bruk litt tid før du snakker om obduksjon, men forklar hva obduksjon er og begrunn hvorfor obduksjon må gjøres. Hjelp foreldrene å forstå at obduksjon vil gi best mulig svar på dødsårsak og vil lindre skyldfølelse på lang sikt selv om det er et smertefullt tema i øyeblikket.
   
 5. Informer om tilbud om dødsstedsundersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet. Gi også beskjed om at politiet underrettes ifølge norsk lov og at de har etterforskningsplikt. Det er varierende hvor mye kontakt politiet har med foreldrene.
   
 6. Oppfordre familien til å se barnet sitt etter det er stelt, evt. til å stelle barnet selv.
   
 7. Syning og endelig avskjed med barnet kan også skje etter obduksjon. 
   
 8. Informer om begravelsesbyrå, men la foreldrene selv ta kontakt.
   
 9. Legen må sørge for at foreldrene blir sykemeldt til begravelsen er over (min. 2 uker). Videre sykemelding kan ofte bli aktuelt, men ordnes best senere.
   
 10. Ammende mødre tilbys Dostinex eller lignende (fra barselavdelingen – ikke resept). Unngå Valium som angstdemper, tilby evt. noen lette innsovningstabletter. Beroligende medisiner kan forsterke sjokk.
   
 11. Gi alltid familien skriftlig informasjonsmateriell om krybbedød og akutte sorgreaksjoner (se sorgstøttebrosjyrer og andre aktuelle brosjyrer tilgjengelig fra Landsforeningen uventet barnedød (LUB)). I samarbeid med sykepleier, tilby å ta kontakt med LUBs hovedkontor for informasjon og supplerende oppfølging.
 12. Kontakt alltid helsesøster for å sikre videre/kontinuitet i oppfølging.
   
 13. Send aldri familien alene hjem, overlatt til seg selv. Sørg for at de tar kontakt med familie eller venner mens de er på sykehuset. Avtal alltid neste kontakt/møte før foreldrene drar. Neste møte kan eksempelvis være etter et par dager eller så snart foreløpig obduksjon er gjort. Sørg for at dette noteres ned til foreldrene.

Fra Krybbedødspermen