1
Møt pårørende ved ankomst og la dem være i et egnet rom. Vær sammen med dem hele tiden, også mens barnet undersøkes.

2
Lytt til familiens opplevelser – ha god tid. Det er viktigere at du er nær og til stede enn at du har de ”riktige” svarene. Planlegg i forkant slik at du ikke blir forstyrret.

3
Få inn annen nær familie eller venner. Gi først samlet informasjon om akutt sorgreaksjoner. La alle få mulighet til å snakke – gi rom for individuelle samtaler. Det er viktig at søsken blir inkludert/snakket til direkte.

4
Oppfordre familien sterkt til å ta god tid til avskjed, de kan gjerne se barnet flere ganger. Denne tiden kommer aldri igjen.

5
Søsken bør, uansett alder, få mulighet til å delta i alle ritualer. Et barn som er godt forberedt og får god støtte, tar ikke skade av deltakelse i ritualer rundt dødsfall. Kanskje barnet kan delta aktivt på sin måte?

6
Oppfordre familien til å se barnet etter det er stelt, evt. stelle barnet selv. Syning/stell og endelig avskjed med barnet kan også skje etter obduksjon. Informer om begravelsesbyrå, men la foreldrene selv evt. ta kontakt. Det er fint om familien gjør så mye som mulig selv, men vær der for dem ved behov. Informer om mulighetene til selv å påvirke begravelsen av barnet.

7
Forbered foreldre og søsken på egne sorg- og krisereaksjoner og på reaksjoner fra omgivelsene. Informer foreldre om gjenlevendes søskens behov. Husk at besteforeldre (som ofte passer søsken til det døde barnet) bør vite noe om hva de kan forvente seg av foreldre og barn i sorg (se brosjyrer fra Landsforeningen uventet barnedød (LUB) på www.lub.no , link her).

8
Ammende mødre tilbys Parlodel 30 tabletter (fra barselavdelingen – ikke resept). 1.dag ½ tabl.g.2. Deretter 1 tabl.g.2 i 2 uker. Unngå Valium som angstdemper, tilby evt. noen lette innsovningstabletter. Beroligende medisiner kan forsterke sjokk.

9
Gi foreldrene skriftlig informasjonsmateriell om krybbedød og akutte sorgreaksjoner (Last ned oversikt over sorgstøttebrosjyrer og andre aktuelle brosjyrer tilgjengelig fra LUB her). Tilby å ta kontakt med LUBs hovedkontor for informasjon og supplerende oppfølging. Kontakt alltid helsesøster for å sikre videre/kontinuitet i oppfølgingen.

10
Send aldri familien alene hjem, overlatt til seg selv. Sørg for at de tar kontakt med familie eller venner mens de er på sykehuset. Avtal alltid neste kontakt/møte før foreldrene drar. Neste møte kan eksempelvis være etter et par dager eller så snart foreløpig obduksjon er gjort. Noter ned tidspunkt for ny avtale til foreldrene.

Fra Krybbedødspermen