Å hjelpe og støtte andre

Alle foreningens kontaktpersoner/likepersoner har selv mistet barn eller barnebarn. Denne smertefulle erfaringen bruker de til å hjelpe og støtte andre familier som mister barn. Som frivillig medarbeider og likeperson i LUB har du mulighet og troverdighet til å si at ”jeg vet noe om hvordan du har det” – fordi du har vært der selv. Dette er likepersonstøtte. I LUB har vi kalt likepersoner for kontaktpersoner.

Les om hvordan to etterlatte foreldrepar har erfart å motta likepersonstøtte: Å møte noen som virkelig forstår.

Godt rustet som frivillig sorgstøtteperson

Likepersonene representerer sammen med fylkeslagene LUBs lokale sorgstøttetilbud. Et hovedfokus i foreningen er stadig å forbedre og videreutvikle vårt sorgstøtte- og likepersontilbud. Det er en kjerneoppgave for foreningen å sikre at våre likepersoner er godt rustet til og trygge i rollen som frivillige sorgstøttemedarbeidere. Dette gjøres gjennom obligatorisk opplæring, rutinemessig oppfølging, jevnlig veiledning og faglig påfyll.

I løpet av en helg blir du kurset og trent i hvordan bruke egne erfaringer til støtte og hjelp for nyrammede. Dersom det blir for mange interesserte må vi gjøre en prioritering basert på ulike kriterier som tidligere meldt interesse, geografisk tilhørighet, motvasjon etc.

Sekretariatet har rutinemessig oppfølging og veiledning av både de nyrammede familiene og deres likepersoner i inntil to år.

Hvem kan bli likeperson?

For å bli likeperson i foreningen må det ha gått en viss tid fra du selv har mistet barn, samtidig som det ikke skal ha gått altfor lang tid siden egen tapserfaring. Du må også være medlem i LUB. Egen sorg må være tilstrekkelig bearbeidet slik at en evner å reflektere over egen prosess, lytte og være til stede i andres smerte. Kontaktpersoner som oppfyller obligatoriske krav om opplæring og oppfølging, og som vurderes som egnet til rollen som likeperson, blir godkjent av Landsstyret. Alle kontaktpersoner og tillitsvalgte har avgitt taushetsløfte.

Mange opplever det som givende å få hjelpe andre som opplever sin livs største krise. Dette er en mulighet til å bruke vonde erfaringer til noe meningsfylt, og anledning til å få bruke litt tid og krefter på det barnet du skulle hatt hos deg. Et engasjement som frivillig medarbeider kan bidra til nye og viktige perspektiver på livet.

Når er man klar til å bli likeperson?

Dette varierer veldig fra person til person, men kanskje disse spørsmålene kan hjelpe deg til å vurdere om akkurat  du kjenner deg klar til å engasjere deg?

  • Har du lyst til å bruke av din tid og dine krefter til å være der for andre?
  • Er du et sted i livet der du har kapasitet og motivasjon til å stå i andres smerte?
  • Kan du lytte mer enn du selv snakker?
  • Er du komfortabel med å kjenne gjenklang i din egen historie uten å måtte fortelle ”alt” om dette til den andre, dersom den andre ikke eksplisitt ber om dette?
  • Kan du stå i mot fristelsen til å gi gode råd og foreslå løsninger på andres problemer?
  • Er du forberedt på å ta jevnlig initiativ og tåle avvisning om det ikke skulle passe?
  • Kan du møte andre med ulik religiøs tilknytning eller verdisyn enn deg selv med respekt og støtte i forhold til egne valg?

Forberedende samtale

Alle som skal delta på kurset har en forberedende samtale med fagsjef Trine Giving Kalstad. I denne samtalen får dere vite litt mer om selve opplegget for kurset, hva det innebærer å være likeperson i LUB og drøfter hva det vil si å være klar for denne rollen.

Forventninger til deg som likeperson

Dersom du deltar på kurset forventes det at du har lyst og kapasitet til å yte frivillig innsats innen LUBs sorgstøttearbeid. Dette kan gjøres både i form av en-til-en samtaler pr telefon eller ved fysiske eller digitale møter, som sorggruppeleder eller som leder for møteplasser eller andre treff i regi av fylkeslaget.

Tid og sted for kurset

Kurset holdes på Soria Moria hotell, i Holmekollåsen rett over Oslo. Vi starter fredag kveld kl 18 og vi avslutter kl 1530 søndag ettermiddag. Alle bør være på plass innen kl 18 00 på fredagen. For dem som kommer med fly må man bergne minst 1,5 timer reisetid fra Gardermoen og opp til hotellet. T-banen fra Oslo S tar ca 35 minutter og så er det 10-15 minutters ganger fra t-banestasjonen. 

Godkjenning som etterutdanning

Kurset har fått godkjenning som etterutdanning fra Psykologforeningen:
Kurset godkjennes som 18 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Noen erfaringer

Mari Skjerden i LUB Oslo/Akershus forteller i denne lille filmen om hvordan det er å drive sorggrupper som likeperson og hva som motiverer henne. Mari mistet lille Theo i dødfødsel i 2009.

- Det er mange som har så god erfaring med likepersonstøtte at de selv ønsker å gi noe tilbake. De vet hvor avgjørende det har vært for dem, og nå vil de som kontaktpersoner sikre at nye foreldre får den samme gode hjelpen, forteller fagsjef og kursleder Trine Giving Kalstad.

Kurs i frivillig likepersonstøtte

Du vil bli kontaktet av fagsjef Trine Giving Kalstad etter registrert påmelding for en forberedende samtale. Her får du vite mer om selve opplegget for kurset, hva det innebærer å være kontaktperson/likeperson i LUB og drøfter hva det vil si å være klar for denne rollen.

Er du forelder eller besteforelder?
 
Fylke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan døde barnet/barna eller barnebarnet/barnabarna?
 
 
 
 
Har du andre barn/barnebarn?
 
Har du erfaring med likepersonstøtte?
 
VIlduhahettegenserellert-skjortemedLUB-logo